<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh


THƯƠNG VỀ PARADISE!

Tin buồn từ California,
Cháy rừng mạn Bắc Sacramento
Phía Đông thành phố Chito
Lửa bừng bừng gặp gió to lan tràn.

Paradise “Thị trấn Thiên đàng”,
Coi như đã bị hoàn toàn hủy thiêu
Chao ôi! Nhìn cảnh tiêu điều
Đám dân sơ tản, quá nhiều bi thương!

Toàn Vùng, tình trạng khẩn trương,
Số người tử nạn, nay đương tăng dần!
Vòng đai lửa đỏ rần rần!
Tưởng chừng địa ngục, Hỏa Thần ra tay!

Đoàn cứu hỏa, rất hăng say,
Xông vào khói lửa, đêm ngày giải nguy.
Tình hình thê thảm Paradise!
Hiện trên màn ảnh TV mỗi ngày.

Chúng tôi, miền Đông bên này,
Xin chia xớt nỗi đắng cay muôn trùng!
Thương nhau, chẳng kể khác Vùng,
Mà tình Nhân Loại!… lạì cùng Giang Sơn!
quocbao_30@yahoo.com

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com