<BGSOUND src="Nhac Con Thuong Rau Dang Moc Sau He.mp3"> Le Dinh

TRÀ BI-ĐÔNGChiều qua, họp mấy bạn già,
Trà đàm thi phú, chuyện xa chuyện gần,
Chạnh lòng, nhắc chuyện hành quân
Đời nguy hiểm, cũng đôi phần sống vui.

Cơm ăn, gạo xấy, quen rồi,
Nước thời múc ở khe ngòi, ao sông
Lính ưa thích “Trà bi-đông” (bidon)
Chẳng biết, sáng chế từ “ông Lính” nào?

Trà dùng, là Trà Blao (Lâm Đồng),
Nước thì, nước lạnh, rót vào bi-đông ,
Đeo bình, ngang xanh-tua-rông (ceinturon)
Khi đi, bình nước xóc vòng tưng tưng.

Tinh trà tiết ra không ngừng,
Độ hơn một tiếng, thơm lừng, đậm ngon.
Hành quân, băng đồng vượt non
Trà thơm nhắp miệng, đâu còn gì hơn!

Uống vào sảng khoái tâm hồn,
Lại còn tỉnh thức, đêm hôm canh phòng .
Từ ngày bỏ nước, lưu vong
Dùng trà tứ xứ... mà lòng không vui!

Nhớ về kỷ niệm xa xôi,
Mở bi-đông nước, giữa đồi dừng quân
Chao ôi! hương vị tuyệt trần!
Tinh trà đượm cả tinh thần Quê Hương !!!
quocbao_30@yahoo.com

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com