<BGSOUND src="Nhac Trang Tho 1.mp3"> Le Dinh


Liên lạc tác giả:Mai tôi chết xin mang tôi ra biển (15-04-2012)

Mơ ngày tự do (07-04-2012)

Ký ức tháng Tư (06-04-2012)

Mai tôi chết cờ vàng xin hãy phủ (06-04-2012)Tưởng niệm mủa Vu Lan (25-08-2010)

Vọng cố hương (25-08-2010)

Chiều lên bản Thượng (14-08-2010)

Kỷ niệm tuổi học trò (14-08-2010)

Phù du (14-08-2010)

Tình người viễn xứ (14-08-2010)

Vô tư (05-08-2010)

Vô định (05-08-2010)

Vô tình (05-08-2010)

Phù sa sông Hậu (05-08-2010)

Xin trả tôi về tuổi ấu thơ (24-07-2010)

Những mảnh đời bất hạnh (24-07-2010)

Ngày ấy xa rồi (18-07-2010)

Trẻ thơ nơi góc phố (18-07-2010)

Em bé Việt Nam trên biển hồ (18-07-2010)

Nợ nước (05-05-2010)

Nỗi lòng người lữ khách (05-05-2010)

Say men tình (05-05-2010)

Rượu đắng men say (05-05-2010)

Hạnh phúc cuối đời (24-04-2010)

Tháng tư đen (24-04-2010)

Giã từ (23-04-2010)

Tha hương (23-04-2010)

M và N (23-01-2010)

Cỡi gió mây ngàn (23-01-2010)

Dạ Lan (08-01-2010)

Tâm sự đời tôi (04-01-2010)

Cám ơn em (04-01-2010)

Lục bình trôi (01-01-2010)Ninh Kiều, mái tóc người thương (28-12-2009)

Nhớ người em gái Ninh Kiều (01-11-2009)

Hai đầu nỗi nhớ (26-09-2009)

Bốn mươi năm tình cũ (26-09-2009)

Thương thầm (26-09-2009)

Người chinh phụ (09-09-2009)

Màu áo em (09-09-2009)

Mẹ Tây nguyên (09-09-2009)

Bà mẹ Tây nguyên (09-09-2009)

Duyên hai kiếp (03-09-2009)

Phù du (03-09-2009)

Em bé hòang hôn (03-09-2009)

Người lữ khách (03-09-2009)

Người lữ khách 2 (01-09-2009)

Vá cờ (01-09-2009)

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com