<BGSOUND src="Nhac Trang Tho.mp3"> Le Dinh

THƠ: Đợi nắng / Kiều Sinh / 29/10/2016

THƠ: Hương / Kiều Sinh / 24/10/2016

THƠ: Thu lệ / Kiều Sinh / 15/10/2016

THƠ: Một chút / Kiều Sinh / 08/10/2016

THƠ: Nhặt gom ngày cũ / Kiều Sinh / 01/10/2016

THƠ: Bím tóc ngày xưa / Kiều Sinh / 24/09/2016

THƠ: Bài thơ cho em / Kiều Sinh / 03/09/2016

THƠ: Em là (2016)Mưa ngâu (15-10-2012)

Tuổi hồn nhiên (12-10-2012)

Thu phong (12-10-2012)

Thu lạnh (12-10-2012)

Ra khơi (12-10-2012)

Song thu (12-10-2012)

Thơ tháng Tư (27-04-2012)Lục bát cho người tình (07-12-2010)

Tại em (07-12-2010)

Không đề (07-12-2010)

Ru lại câu hò (07-12-2010)

Thu vàng (07-12-2010)Một thời (20-04-2009)

Saigon xa (19-04-2009)

Khi nghe em hát (19-04-2009)

Xuân ly biệt (19-04-2009)

Dấu lặng (14-04-2009)

Xuân di hận (14-04-2009)Giận hờn đá sỏi ...

Gởi về Việt Nam

Bướm đêm

Mai...

Giao thừa cảm

Lục bát cho ta

Lục bát cho em

Sáu tám còn thương

Tình yêu trong nôi

Lá diêu bông

Khất nợ...

Bài ca bốn mùa

Chưa bao giờ

Cánh phượng hồng thủa ấy

Lục bát trắc bằng

Mưa bây giờ và hôm xưa

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com