<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le DinhTHƠ: Hẹn / Lê Hải / 01/06/2019

THƠ: Vay / Lê Hải / 25/05/2019

THƠ: Ước mộng / Lê Hải / 18/05/2019

THƠ: Nhớ mong / Lê Hải / 11/05/2019

THƠ: Đoản lục bát sơn ca / Lê Hải / 04/05/2019

THƠ: Sơn ca hành / Lê Hải / 27/04/2019

THƠ: Hoa mộng / Lê Hải / 20/04/2019THƠ: Vô đề / Lê Hải / 04/08/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Đi vào cõi tâm / Lê Hải / 28/07/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Độc hành / Lê Hải / 21/07/2018

THƠ: Nhan sắc / Lê Hải / 14/07/2018

THƠ: Niềm nhớ / Lê Hải / 07/07/2018

THƠ: Tạ ơn / Lê Hải / 5/05/2018

THƠ: Thơ / Lê Hải / 28/04/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Bến cũ / Lê Hải / 21/04/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Dấu tình / Lê Hải / 14/04/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: 30 tháng Tư / Lê Hải / 07/04/2018

THƠ: Người tình yêu quá / Lê Hải / 17/03/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Từ nỗi niềm riêng / Lê Hải / 10/03/2018

‏‏‏‏ THƠ: Tạ tội / Lê Hải / 03/03/2018

‏‏‏‏ THƠ: Dư hương / Lê Hải / 24/02/2018

‏‏‏‏ THƠ: Hồ mộng / Lê Hải / 17/02/2018

THƠ: Nhớ Thu / Lê Hải / 10/02/2018

THƠ: Bởi vì / Lê Hải / 20/01/2018

THƠ: Hư không / Lê Hải / 13/01/2018

THƠ: Trở lạnh / Lê Hải / 06/01/2018‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Gót chân / Lê Hải / 30/12/2017

THƠ: Vó ngựa Hồ / Lê Hải / 23/12/2017

THƠ: Ơn em / Lê Hải / 02/12/2017

‏‏ THƠ: Trọn tình / Lê Hải / 25/11/2017

‏‏‏‏ THƠ: Bởi vì / Lê Hải / 18/11/2017

‏‏ THƠ: Ảo thực / Lê Hải / 11/11/2017

‏‏ THƠ: Em và lính / Lê Hải / 04/11/2017

THƠ: Hồn bướm mơ tiên / Lê Hải / 28/10/2017

THƠ: Chinh chiến trở về / Lê Hải / 21/10/2017

THƠ: Nghìn trùng / Lê Hải / 14/10/2017

THƠ: Mùa Đông với em / Lê Hải / 7/10/2017

‏‏ ‏‏ THƠ: Rót rượu tạ đời / Lê Hải / 30/09/2017

‏‏ THƠ: Khi Thu về / Lê Hải / 23/09/2017

THƠ: Chúng ta sẽ về / Lê Hải / 16/09/2017

‏‏


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com