<BGSOUND src="Nhac Lang Toi.mp3"> Le Dinh

Vương thầm (11/10/2013)

Một kiếp người, cho hết (11/10/2013)

Mơ về (08/10/2013)

Theo vết chân tìm (08/10/2013)

Còn mãi vấn vương (17/08/2013)

Mãi bên em (17/08/2013)

Thoảng cung sầu (17/08/2013)

Trăng xưa (30/07/2013)

Tình chung (30/07/2013)

Về lại nơi xưa (30/07/2013)

Cõi đi về (22/07/2013)

Hoài vọng xưa (22/07/2013)

Khúc vọng hồn (27/06/2013)

Cho được (27/06/2013)

Lắng xa (27/06/2013)

Suy tư... chiều nay (18/06/2013)

Mùa cuối (18/06/2013)

Về cùng nhau điểm hẹn (18/06/2013)

Trôi xa (31/05/2013)

Dấu cũ nào xa (31/05/2013)

Mù xa (29/05/2013)

Chia tay xa (29/05/2013)

Tạc dạ ghi lòng (18/05/2013)

Nhạt nhòa (04/05/2013)

Nhớ mãi theo (30/04/2013)

Nhớ về từ đó... xa xôi (29/04/2013)

Đi tìm lại nỗi nhớ (24/04/2013)

Bước chân (21/04/2013)

Nắng tháng tư... (15/04/2013)

Tháng tư... (08/04/2013)

Nợ em (30/03/2013)

Ta đợi em, nơi mùa Đông (17/03/2013)

Về thăm (01/03/2013)

Khúc vọng phiêu ca (31/01/2013)

Bên song mây (26/01/2013)

Cơn mơ xa (13/01/2013)


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com