NGUYỄN LÂM HOÀNG LANGBài thơ cuối (11-09-2009)

Vết thương sầu (07-09-2009)

Mưa buồn kỷ niệm (07-09-2009)

Thuyền tình (07-09-2009)

Gửi người tình lỡ (01-09-2009)

Người ấy (01-09-2009)

Tình nhớ (01-09-2009)

Ly biệt (31-08-2009)

Tim vỡ (30-08-2009)

Lỡ duyên tình (30-08-2009)

Lỡ một kiếp người (30-08-2009)

Trăng buồn hiu hắt (29-08-2009)

Vướng sầu đáy tim (29-08-2009)

Tiếng mưa rơi (28-08-2009)

Trách hờn (28-08-2009)

Ru anh (27-08-2009)

Mộng duyên lành (25-08-2009)

Tình ơi! (24-08-2009)

Lời tình buồn (24-08-2009)

Tình đắng cay (23-08-2009)

Điệu buồn đêm mưa (16-08-2009)

Trả lại anh (16-08-2009)

Một thoáng hương bay (16-08-2009)

Bày tõ (16-08-2009)

Vũng tình (16-08-2009)

Nhớ (13-07-2009)

Bài thơ không tựa (13-07-2009)

Nửa vầng trăng (09-07-2009)

Mình ơi! (25-06-2009)

Từ đó... niềm riêng (24-06-2009)

Giọt buồn trắng đêm (20-06-2009)

Tình mơ... (04-06-2009)

Thuyền mơ bến nhớ (25-05-2009)

Trong chơi vơi nỗi nhớ (16-04-2009)

Đăng quang tình nồng (28-03-2009)

Đêm nghe lòng thao thức (04-03-2009)

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com