<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh

THƠ: Khóc một dòng sông / Nguyên Thạch / 28/03/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Nhớ em / Nguyên Thạch / 15/02/2020THƠ: Tiếng hí sa trường / Nguyên Thạch / 21/12/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ THƠ: Tự vấn / Nguyên Thạch / 14/12/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Dỗi hờn / Nguyên Thạch / 06/12/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ THƠ: Một lũ ươn hèn / Nguyên Thạch / 05/10/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Ngậm ngùi / Nguyên Thạch / 14/09/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Lời cha dặn / Nguyên Thạch / 17/08/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Những bà Mẹ Việt Nam / Nguyên Thạch / 10/08/2019

THƠ: Đường bác đi / Nguyên Thạch / 03/08/2019

THƠ: Biệt ly / Nguyên Thạch / 01/06/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Cà một đời đau / Nguyên Thạch / 25/05/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Tiếng quốc tháng Tư / Nguyên Thạch / 27/04/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: "Tau có chi mô" / Nguyên Thạch / 27/04/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: ĐCSVN hãy nghe dân tau chửi / Nguyên Thạch / 13/04/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Nắng mới / Nguyên Thạch / 06/04/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Nỗi buồn còn mãi đong đưa! / Nguyên Thạch / 30/03/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Thương mùa trăng đợi / Nguyên Thạch / 23/03/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Mùa ly biệt (2) / Nguyên Thạch / 16/03/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Tổng Tịch cái bang / Nguyên Thạch / 09/03/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Dạ Nguyệt Hề / Nguyên Thạch / 02/03/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Ngậm ngùi / Nguyên Thạch / 23/02/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Quê hương mù bụi / Nguyên Thạch / 16/02/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Xuân ơi đừng đến nữa / Nguyên Thạch / 09/02/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Tết này ta ở đâu? / Nguyên Thạch / 02/02/2019

THƠ: Tết này ta ở đâu? / Nguyên Thạch / 26/01/2019

THƠ: Trong tăm tối hãy vùng lên / Nguyên Thạch / 19/01/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Gánh tang bồng / Nguyên Thạch / 12/01/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Tự do tự do / Nguyên Thạch / 05/01/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

THƠ: Hãy là đuốc sáng / 29/12/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Quỳnh hoa vẫn trổ / Nguyên Thạch / 22/12/2018

THƠ: Quỳnh hoa vẫn nở / Nguyên Thạch / 15/12/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Dân tộc tôi muốn sống / Nguyên Thạch / 08/12/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Đôi vần thơ cho những ngọn đuốc... / Nguyên Thạch / 01/12/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Khi gã bụi đời làm thơ / Nguyên Thạch / 24/11/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Vận nước về đâu? / Nguyên Thạch / 17/11/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Bến hẹn / Nguyên Thạch / 10/11/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Thằng ba trợn Nguyễn Phú Trọng / Nguyên Thạch / 27/10/2018

THƠ: Cánh mây ngàn / Nguyên Thạch / 20/10/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Hổ nhớ rừng thời @ / Nguyên Thạch / 13/10/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: ĐM xung phong / Nguyên Thạch / 06/10/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Thiên sinh Tập hà sinh Trump? / Nguyên Thạch / 29/09/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Ván đã đóng hòm / Nguyên Thạch / 29/09/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Trang sử mới / Nguyên Thạch / 22/09/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Tuổi trẻ và dân tộc Việt Nam hào hùng / Nguyên Thạch / 15/09/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Trong bóng tối người đi tìm hy vọng / Nguyên Thạch / 08/09/2018

THƠ: 2-9 Hãy vùng lên làm nên lịch sử / Nguyên Thạch / 01/09/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Ôi mùa Thu tháng Tám! / Nguyên Thạch / 25/08/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Vùng đất chết / Nguyên Thạch / 25/08/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Nhờ có Bác / Nguyên Thạch / 18/08/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Dáng người đầu thú! / Nguyên Thạch / 11/08/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Tiên Sư Cha cái ĐCS (Đảng Cướp Sạch) / Nguyên Thạch / 04/08/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Ông Đồ trẻ giữa quê hương! / Nguyên Thạch / 28/07/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Toàn dân vùng lên hành động / Nguyên Thạch / 21/07/2018

THƠ: Em về khỏa áo mùa thu / Nguyên Thạch / 14/07/2018

THƠ: Khi Đảng cười / Nguyên Thạch / 07/07/2018

THƠ: Làm dữ lo xa / Nguyên Thạch / 23/06/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Luật "Đặc Ku"! / Nguyên Thạch / 23/06/2018

THƠ: Bình Thuận, anh hùng trong dáng đứng / Nguyên Thạch / 16/06/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Hãy là ngọn đuốc / Nguyên Thạch / 16/06/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Thiên đường chỉ đến trong mơ! / Nguyên Thạch / 09/06/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Phận lưu đày / Nguyên Thạch / 02/06/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Hãy vùng lên cứu lấy quê hương / Nguyên Thạch / 26/05/2018

THƠ: Mừng sinh nhật "bác Hồ" / Nguyên Thạch / 19/05/2018

THƠ: Tò te... Tò te... / Nguyên Thạch / 12/05/2018

THƠ: 30-4 ngày tiệt lộ! / Nguyên Thạch / 5/05/2018

THƠ: Con búp bê khóc giữa Sài Gòn / Nguyên Thạch / 5/05/2018

THƠ: Tháng Tư đen với những... / Nguyên Thạch / 21/04/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Hãy vùng lên cho ngày chiến thắng / Nguyên Thạch / 14/04/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Triệu con tim chung một hướng / Nguyên Thạch / 07/04/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏ THƠ: Thằng xử ông / Nguyên Thạch / 25/03/2018

THƠ: Mưa Bolsa, mưa Sài Gòn / Nguyên Thạch / 17/03/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Tiếng hú của bầy quỉ dữ / Nguyên Thạch / 10/03/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Trả lời em / Nguyên Thạch / 03/03/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Tiếng cuốc gọi chiều / Nguyên Thạch / 24/02/2018

THƠ: Thu sang ngang / Nguyên Thạch / 17/02/2018

THƠ: Sao đành câm nín / Nguyên Thạch / 03/02/2018

THƠ: ĐCSVN là quốc thù của Việt tộc / Nguyên Thạch / 27/01/2018

‏‏‏‏ THƠ: Lời kinh đêm / Nguyên Thạch / 27/01/2018

‏‏‏‏ THƠ: Tháng Giêng nhớ Ngụy / Nguyên Thạch / 20/01/2018

‏‏‏‏ THƠ: Nguyện thần thiên lôi / Nguyên Thạch / 20/01/2018

‏‏‏‏ THƠ: Để rồi... ai sẽ xử ai? / Nguyên Thạch / 13/01/2018

‏‏‏‏ THƠ: Vẫn còn đó lời thề / Nguyên Thạch / 13/01/2018

THƠ: Thư đầu năm không gửi / Nguyên Thạch / 06/01/2018

‏‏‏‏ THƠ: Lời đầu năm / Nguyên Thạch / 06/01/2018THƠ: Sỏi đá cũng buồn! / Nguyên Thạch / 30/12/2017

THƠ: Bầy sếu sang sông / Nguyên Thạch / 30/12/2017

THƠ: Không ngủ bác vẫn có đủ / Nguyên Thạch / 23/12/2017

THƠ: Thề không qui hàng tặc Hán / Nguyên Thạch / 23/12/2017

THƠ: Luyến tiếc / Nguyên Thạch / 16/12/2017

THƠ: Toàn dân mau vùng dậy / Nguyên Thạch / 16/12/2017

THƠ: 90 triệu con tim chung nhịp bước / Nguyên Thạch / 09/12/2017

‏‏‏‏ THƠ: Quê Hương giờ có còn là... / Nguyên Thạch / 09/12/2017

‏‏‏‏ THƠ: ‏‏Trăng quê hương / Nguyên Thạch / 02/12/2017

‏‏‏‏ THƠ: ‏‏Đảng cộng sản sẽ đến ngày đền tội / Nguyên Thạch / 02/12/2017

THƠ: Bất bạo động? / Nguyên Thạch / 25/11/2017

‏‏‏‏ ‏ THƠ: ‏‏Về đâu Thu hỡi / Nguyên Thạch / 25/11/2017

‏‏‏‏ THƠ: Đảng là ai? / Nguyên Thạch / 18/11/2017

‏‏ ‏ THƠ: Há ngồi im câm lặng? / Nguyên Thạch / 18/11/2017

‏‏ THƠ: Tuy Phong - Đêm biển khóc / Nguyên Thạch / 11/11/2017

THƠ: Lũ ve chai / Nguyên Thạch / 11/11/2017

THƠ: Tập Cận Bình quyết chí cướp Biển Đông! / Nguyên Thạch / 04/11/2017

THƠ: Khùng cả lũ! / Nguyên Thạch / 04/11/2017

THƠ: Thu lại về đó em / Nguyên Thạch / 28/10/2017

‏‏ THƠ: Chùm thơ cho những người... / Nguyên Thạch / 28/10/2017

THƠ: Người chiến binh gởi em lời tâm sự / Nguyên Thạch / 21/10/2017

THƠ: Thiên triều vạn tuế - Vạn vạn tuế / Nguyên Thạch / 21/10/2017

THƠ: Tâm sự loài ếch nhái / Nguyên Thạch / 14/10/2017

THƠ: Tình Thu ngõ muộn / Nguyên Thạch / 14/10/2017

THƠ: Hãy thôi ngu lâu dốt bền / Nguyên Thạch / 7/10/2017

THƠ: Vàng trong dân, đảng cần tận dụng / Nguyên Thạch / 7/10/2017

‏‏ THƠ: Đảng ta / Nguyên Thạch / 30/09/2017

THƠ: Tự chui vào rọ! / Nguyên Thạch / 30/09/2017

THƠ: Ôi mùa thu tháng Tám! / Nguyên Thạch / 23/09/2017

THƠ: Tháng Tám đời đau! / Nguyên Thạch / 23/09/2017

THƠ: Tôi muốn hỏi / Nguyên Thạch / 16/09/2017

‏‏ THƠ: Các anh còn nợ Quê Hương / Nguyên Thạch / 16/09/2017

THƠ: Câu hỏi dành cho đảng / Nguyên Thạch / 09/09/2017

THƠ: Ba Đình bọn cẩu nô tặc Hán! / Nguyên Thạch / 09/09/2017

THƠ: Những vần thơ ai oán... / Nguyên Thạch / 02/09/2017

THƠ: Quang ơi, giờ này anh ở đâu? / Nguyên Thạch / 02/09/2017

THƠ: Cộng sản và sự thật / Nguyên Thạch / 26/08/2017

THƠ: Hiện nguyên hình! / Nguyên Thạch / 26/08/2017

THƠ: Cọp không bắt, lại bắt cóc! / Nguyên Thạch / 19/08/2017

THƠ: Lưỡi Vẹm / Nguyên Thạch / 19/08/2017

THƠ: Khi đảng hiện nguyên hình! / Nguyên Thạch / 13/08/2017

THƠ: Các em là chiến sĩ / Nguyên Thạch / 13/08/2017

THƠ: Bó đủa / Nguyên Thạch / 05/08/2017

THƠ: Lối Về / Nguyên Thạch / 05/08/2017

THƠ: Dòng sữa ngọt / Nguyên Thạch / 29/07/2017

THƠ: Trần Thị Nga và dáng đứng / Nguyên Thạch / 29/07/2017

THƠ: Lời thầy dạy / Nguyên Thạch / 22/07/2017

‏‏ THƠ: Quê hương mình đã mất... / Nguyên Thạch / 22/07/2017

THƠ: Một cánh tay nung chí... / Nguyên Thạch / 08/07/2017

THƠ: Những cánh hoa xuân tuyệt vời / Nguyên Thạch / 08/07/2017

THƠ: Chui váy chị Quỳnh / Nguyên Thạch / 01/07/2017

THƠ: Mưa bên chồng có là em nhớ / Nguyên Thạch / 01/07/2017

THƠ: Tiếng mưa đêm / Nguyên Thạch / 01/07/2017

THƠ: Những vần thơ... cho ngày Quân lực VNCH 19-6 / Nguyên Thạch / 17/06/2017

‏‏ THƠ: Hoa xương rồng vẫn nở / Nguyên Thạch / 17/06/2017

‏‏ THƠ: Tưởng rằng / Nguyên Thạch / 10/06/2017

‏‏ THƠ: Tâm tư gởi bác / Nguyên Thạch / 10/06/2017

‏‏ THƠ: Đảng CSVN thực chất chỉ là... / Nguyên Thạch / 03/06/2017

THƠ: Tiêu tương khúc / Nguyên Thạch / 03/06/2017

THƠ: 1000 nô lệ chớ quên / Nguyên Thạch / 27/05/2017

THƠ: Kịch bản Việt Nam sau năm 2020! / Nguyên Thạch / 20/05/2017

THƠ: Chúng đã bán nước! / Nguyên Thạch / 13/05/2017

THƠ: Dậy mà đi / Nguyên Thạch / 13/05/2017

THƠ: Giá mà bác bị thiến / Nguyên Thạch / 06/05/2017

THƠ: Toàn dân vùng dậy chung tay giết giặc / Nguyên Thạch / 06/05/2017

THƠ: 30-4, Giá mà / Nguyên Thạch / 29/04/2017

THƠ: 30-4, Quốc hận / Nguyên Thạch / 29/04/2017

THƠ: Nỗi niềm của mẹ / Nguyên Thạch / 22/04/2017

THƠ: Tây nguyên sóng dậy / Nguyên Thạch / 22/04/2017

THƠ: Hãy là Venezuela / Nguyên Thạch / 15/04/2017

THƠ: Cộng sản mà em / Nguyên Thạch / 15/04/2017

THƠ: Thanh niên hãy đứng lên cứu nước / Nguyên Thạch / 08/04/2017

THƠ: Lên phây? / Nguyên Thạch / 08/04/2017

THƠ: Lời mẹ gọi / Nguyên Thạch / 01/04/2017

THƠ: Hãy ngẩng mặt làm người / Nguyên Thạch / 01/04/2017

THƠ: Nắng quê hương / Nguyên Thạch / 25/03/2017

THƠ: Vợ tôi / Nguyên Thạch / 25/03/2017

THƠ: Kiếp nghèo / Nguyên Thạch / 18/03/2017

THƠ: Các em là chiến sĩ / Nguyên Thạch / 11/03/2017

THƠ: Dòng sông mong đợi / Nguyên Thạch / 11/03/2017

THƠ: Chúng đã bán nước / Nguyên Thạch / 04/03/2017

THƠ: Đường đi sẽ đến / Nguyên Thạch / 04/03/2017

THƠ: Sỏi đá cũng buồn / Nguyên Thạch / 25/02/2017

THƠ: Đảng - đoàn cộng sản là nội thù, là lũ giặc / Nguyên Thạch / 25/02/2017

THƠ: Trăng mơ / Nguyên Thạch / 18/02/2017

THƠ: Chuyện quê mình / Nguyên Thạch / 18/02/2017

THƠ: Trần Thị Nga và dáng đứng / Nguyên Thạch / 11/02/2017

THƠ: Dòng sữa ngọt / Nguyên Thạch / 11/02/2017

THƠ: Sao anh không về thăm / Nguyên Thạch / 04/02/2017

THƠ: Tết này anh không về / Nguyên Thạch / 04/02/2017

THƠ: Xuân mời / Nguyên Thạch / 04/02/2017

THƠ: Mừng Xuân mới / Nguyên Thạch / 28/01/2017

THƠ: Đầu năm Gà nghe bà Sáu Dậu chửi mất gà (Phần 1) / Nguyên Thạch / 28/01/2017

THƠ: Đầu năm Gà nghe bà Sáu Dậu chửi mất gà (Phần 2) / Nguyên Thạch / 28/01/2017

THƠ: Nỗi lòng xin gởi Hoàng Sa / Nguyên Thạch / 21/01/2017

THƠ: Hoàng Sa niềm kiêu hãnh / Nguyên Thạch / 21/01/2017

THƠ: 2020, xin chớ quên / Nguyên Thạch / 14/01/2017

THƠ: Lời chúc đầu năm... / Nguyên Thạch / 01/01/2017

THƠ: Quê hương một dải đoạn trường / Nguyên Thạch / 01/01/2017THƠ: Chung bước về thôn / Nguyên Thạch / 25/12/2016

THƠ: Đất nước mình buồn lắm phải không em? / Nguyên Thạch / 17/12/2016

THƠ: 80 năm có là bao? / Nguyên Thạch / 17/12/2016

THƠ: Cộng sản ơi là cộng sản! / Nguyên Thạch / 10/12/2016

THƠ: Đảng ta! / Nguyên Thạch / 10/12/2016

THƠ: Tượng đài bác / Nguyên Thạch / 06/12/2016

THƠ: Ưu tư / Nguyên Thạch / 27/11/2016

THƠ: Tao Ngộ Hề / Nguyên Thạch / 27/11/2016

THƠ: Quên lảng (2) / Nguyên Thạch / 20/11/2016

THƠ: Nó / Nguyên Thạch / 20/11/2016

THƠ: Vá mảnh giang sơn / Nguyên Thạch / 12/11/2016

THƠ: Ước nguyện / Nguyên Thạch / 12/11/2016

THƠ: Ác điểu / Nguyên Thạch / 06/11/2016

THƠ: Lảnh đạo Việt Nam / Nguyên Thạch / 06/11/2016

THƠ: Vì chúng là... / Nguyên Thạch / 29/10/2016

THƠ: Con thuyền không bến / Nguyên Thạch / 24/10/2016

THƠ: Không cần nghe theo... / Nguyên Thạch / 24/10/2016

THƠ: Tiếng dân tôi / Nguyên Thạch / 15/10/2016

THƠ: Triệu con tim chung đường cứu quốc / Nguyên Thạch / 15/10/2016

THƠ: Người bạn tù ơi / Nguyên Thạch / 08/10/2016

THƠ: Gọi đàn cứu quốc / Nguyên Thạch / 08/10/2016

THƠ: Bỏ... / Nguyên Thạch / 01/10/2016

THƠ: Thu buồn (2) / Nguyên Thạch / 24/09/2016

THƠ: Thú đau thương / Nguyên Thạch / 24/09/2016

THƠ: Bài thơ tháng tám / Nguyên Thạch / 17/09/2016

THƠ: Obama leaving Vietnam with sympathies / Nguyên Thạch / 28/05/2016

THƠ: Tôi hỏi em / Nguyên Thạch / 28/05/2016

THƠ: Nỗi buồn ngư phủ / Nguyên Thạch / 21/05/2016

THƠ: Những câu hỏi dành cho Côn An VN / Nguyên Thạch / 21/05/2016

THƠ: Cá chết và người Việt Nam sẽ chết! / Nguyên Thạch / 14/05/2016

THƠ: Thương biết mấy / Nguyên Thạch / 14/05/2016

THƠ: Họa nhân tai / Nguyên Thạch / 07/05/2016

THƠ: Xin em đừng hỏi / Nguyên Thạch / 07/05/2016

THƠ: Tháng Tư, những vần thơ ai oán / Nguyên Thạch / 30/04/2016

THƠ: Quyết chiến / Nguyên Thạch / 30/04/2016

THƠ: Các em là Quê Hương / Nguyên Thạch / 16/04/2016

THƠ: Tháng ba niềm nhớ / Nguyên Thạch / 19/03/2016

THƠ: Thu điếu thời sản / Nguyên Thạch / 12/03/2016

THƠ: Chiều chiều lại nhớ chiều chiều / Nguyên Thạch / 05/03/2016

THƠ: Lời Mẹ dạy / Nguyên Thạch / 28/02/2016

THƠ: Bó đũa / Nguyên Thạch / 28/02/2016

THƠ: Những mảnh đời / Nguyên Thạch / 20/02/2016

THƠ: Quê hương đã mất / Nguyên Thạch / 20/02/2016

THƠ: Tết này anh không về / Nguyên Thạch / 13/02/2016

THƠ: Xuân nơi đâu / Nguyên Thạch / 13/02/2016

THƠ: Đầu Xuân không quên ơn "Bác Đảng" / Nguyên Thạch / 13/02/2016

THƠ: Ông Đồ ở phố Bolsa / Nguyên Thạch / 06/02/2016

THƠ: Quyết chí / Nguyên Thạch / 30/01/2016

THƠ: Quê hương đã mất / Nguyên Thạch / 30/01/2016

THƠ: Vỗ tay / Nguyên Thạch / 24/01/2016

THƠ: Tháng Giêng bão lộng Hoàng Trường / Nguyên Thạch / 24/01/2016

THƠ: Đại hội đảng / Nguyên Thạch / 24/01/2016

THƠ: Hà Nội ơi, "Cụ" Rùa đã chết! / Nguyên Thạch / 24/01/2016

THƠ: Triều dương dậy sóng / Nguyên Thạch / 17/01/2016

THƠ: Thanh niên, dậy mà đi / Nguyên Thạch / 09/01/2016

THƠ: Thiên thai / Nguyên Thạch / 01/01/2016THƠ: Noel buồn! / Nguyên Thạch / 25/12/2015

THƠ: Đành sao / Nguyên Thạch / 19/12/2015

THƠ: Chối bỏ sao đành? / Nguyên Thạch / 19/12/2015

THƠ: Cộng sản là... / Nguyên Thạch / 13/12/2015

THƠ: Quê hương ơi! Còn hay mất? / Nguyên Thạch / 05/12/2015

THƠ: Nguyễn Mai Trung Tuấn: Trần Quốc Toản thời đại / Nguyên Thạch / 29/11/2015

THƠ: Ôi Quê hương / Nguyên Thạch / 29/11/2015

THƠ: Ba Đình, bọn cẩu nô tặc Hán! / Nguyên Thạch / 21/11/2015

THƠ: Lời mẹ gọi / Nguyên Thạch / 14/11/2015

THƠ: Let's make a move / Nguyên Thạch / 31/10/2015

THƠ: Let's sing loud / Nguyên Thạch / 31/10/2015

THƠ: Các ACE là quê hương (1) / Nguyên Thạch / 24/10/2015

THƠ: Các ACE là quê hương (2) / Nguyên Thạch / 24/10/2015

THƠ: Bâng khuâng... tháng Tám / Nguyên Thạch / 17/10/2015

THƠ: Muốn diệt cộng - Phải hành động / Nguyên Thạch / 04/10/2015

THƠ: Tiễn một người đi / Nguyên Thạch / 20/09/2015

THƠ: Hồ Chí Minh, một tên hán gian vĩ đại / Nguyên Thạch / 13/09/2015

THƠ: Bán thánh buôn Hồ / Nguyên Thạch / 07/09/2015

THƠ: Tập chiếu chỉ / Nguyên Thạch / 30/08/2015

THƠ: Chợt đến chợt đi / Nguyên Thạch / 22/08/2015

THƠ: Còn đâu thời oanh liệt / Nguyên Thạch / 22/08/2015

THƠ: Bao giờ còn gặp lại nhau / Nguyên Thạch / 15/08/2015

THƠ: Biệt ly / Nguyên Thạch / 08/08/2015

THƠ: Biệt ly 2 / Nguyên Thạch / 08/08/2015

THƠ: Giọt buồn đong đưa / Nguyên Thạch / 02/08/2015

THƠ: Biết đến bao giờ / Nguyên Thạch / 25/07/2015

THƠ: Tôi muôn nói / Nguyên Thạch / 25/07/2015

THƠ: Lối về đất Mẹ / Nguyên Thạch / 18/07/2015

THƠ: Đảng cho ta bốn mùa / Nguyên Thạch / 18/07/2015

THƠ: Con sóng vỗ long / Nguyên Thạch / 12/07/2015

THƠ: Từ ngày 75 / Nguyên Thạch / 12/07/2015

THƠ: Dạ nguyệt bôi / Nguyên Thạch / 06/07/2015

THƠ: Nhớ con / Nguyên Thạch / 06/07/2015

THƠ: Thằng Bờm Sộng sản Việt Nam / Nguyên Thạch / 19/06/2015

THƠ: Thích Nga, chửi Mỹ, bợ Cu, lạy Tàu / Nguyên Thạch / 13/06/2015

THƠ: 19-5 giá mà / Nguyên Thạch / 7/06/2015

THƠ: Chủ Nhật buồn / Nguyên Thạch / 2/06/2015

THƠ: Ai lau hộ tôi dòng nước mắt / Nguyên Thạch / 2/06/2015

THƠ: Tên nào? / Nguyên Thạch / 30/05/2015

THƠ: Dáng quỳ - Dáng đứng / Nguyên Thạch / 30/05/2015

THƠ: Thiên Triều Vạn Tuế - Vạn Vạn Tuế / Nguyên Thạch / 26/05/2015

THƠ: Ai lau hộ tôi dòng nước mắt? / Nguyên Thạch / 26/05/2015

THƠ: Tình yêu / 24/05/2015

THƠ: Thằng khờ trước ngã ba đường / 24/05/2015

THƠ: Mời em về Bình Thuận / Nguyên Thạch / 16/05/2015

THƠ: Từ lúc xa em / Nguyên Thạch / 10/05/2015

THƠ: Thướt tha áo trắng Hồ Gươm / Nguyên Thạch / 6/05/2015

THƠ: Ông đồ Nguyễn Phú Trọng / Nguyên Thạch / 6/05/2015

THƠ: Biển nhớ ngậm ngùi / Nguyên Thạch / 30/04/2015

THƠ: Giã từ vũ khí / Nguyên Thạch / 30/04/2015

THƠ: Ông đồ thời sản / Nguyên Thạch / 25/04/2015

THƠ: Tháng Tư lầm lỡ / Nguyên Thạch / 12/04/2015

THƠ: Có kịp chuyến về / Nguyên Thạch / 13/02/2015

THƠ: Có kịp chuyến về (2) / Nguyên Thạch / 13/02/2015

THƠ: Giọt buồn đong đưa / Nguyên Thạch / 10/02/2015

THƠ: Quê hương là gì? / Nguyên Thạch / 07/02/2015

THƠ: Hồng Uyển Lâu / Nguyên Thạch / 07/02/2015

THƠ: Cung chùng dây tơ / Nguyên Thạch / 02/02/2015

THƠ: Chuồn chuồn / Nguyên Thạch / 02/02/2015

THƠ: Tôi hỏi / Nguyên Thạch / 31/01/2015

THƠ: Tâm sự của trẫm thay lời phúng điếu / Nguyên Thạch / 21/01/2015

THƠ: Lệ tuôn / Nguyên Thạch / 21/01/2015

THƠ: Đảng hiện nguyên hình / Nguyên Thạch / 17/01/2015

THƠ: Vì chúng là... / Nguyên Thạch / 12/01/2015

THƠ: Đừng như con nước lạc nguồn / Nguyên Thạch / 07/01/2015

THƠ: Những cánh hoa Xuân tuyệt vời / Nguyên Thạch / 07/01/2015

THƠ: 30 năm tình đợi / Nguyên Thạch / 03/01/2015

THƠ: Cõi buồn / Nguyên Thạch / 03/01/2015

THƠ: Vùng lên cứu nước / Nguyên Thạch / 01/01/2015

THƠ: Mấy lời dạy bảo côn an / Nguyên Thạch / 01/01/2015Con nước nghiêng chao (2014)

Mau xung kích lên đường (2014)

Câu chuyện No En (2014)

Con thuyền không bến (2) (2014)

Con thuyền lạc lối (2014)

Từ lúc xa em (2) (2014)

Xót xa (2014)

Ví dầu (2014)

16 chữ vàng khè (2014)

Hẹn ngày về đất mẹ (2014)

Thôi lỡ một đời (2014)

Lỗ thông hơi (2014)

Tội đíu gì lo (2014)

Từ lúc xa em (2014)

Tôi vẫn còn thương (2014)

Đời ta lên hương (2014)

Áo trắng ơi (2) (2014)

Quê hương những đêm buồn (2014)

Nỗi buồn quanh quanh (2014)

Tương tư tà áo trắng (2014)

Thoáng qua (2014)

Hãy mau thức tỉnh (2014)

Quê hương (2014)

Kiếp lang thang (2014)

Đông buồn (2014)

Đông buồn (2) (2014)

Lỗi hẹn (2014)

Bóng ngã bên đời (2014)

Tượng đái Phành Quang Thung (2014)

Những con thú hoang (2014)

Đêm gánh trăng (2014)

Có những gương hùng (2014)

Cho một người vừa xa lìa đất mẹ (2014)

Bòng bong (2014)

Tự do - Tự do (2014)

Biển hận (2014)

Nỗi nhớ sau lưng (2014)

Còn trong gió lùa (2014)

Thiên thai là đây (2014)

Hương xưa (2014)

Vạn lời xin anh thứ lỗi (2014)

Hà Nội ơi (2014)

Mai tôi đưa em (2014)

Thượng đế hỡi (2014)

Nổi lửa em (2014)

Mùa thu cho em (2014)

Nước lạc nguồn xa mãi (2014)

Hãy vùng lên phá tung xiềng xich (2014)

Mau bật lên lửa thiêng đốt giặc (2014)

Ngoại ô buồn (2014)

Lời mẹ dạy (2014)

Bến hẹn (2014)

Tiếng mẹ hát (2014)

Quê hương tôi (2014)

Các anh có biết (2014)

Anh còn nợ quê hương (2014)

Thương một vầng trăng (2014)

Bài thơ cho Đặng Chí Hùng và tuổi trẻ VN (2014)

Cha già gốc chệt, thế mới đau (2014)

Đưa em về chốn trời xa (2014)

Hồ Chí Minh tính sao đây? (2014)

Gươm thiêng ái quốc (2014)

Dáng quì của bầy thú (2014)

Đôi bờ (2014)

Trong tăm tối hãy vùng lên (2014)

Bùi Hằng và dáng đứng (2014)

Toàn dân hãy vùng lên (2014)

Mai anh về (2) (2014)

Thu mong chờ (2014)

Thầm trách (2014)

Nửa người nửa ngợm nửa đười ươi (2014)

Đồng trụ chiết, Giao chỉ diệt (2014)

Em ở đâu? (2014)

Việt Nam quê hương tôi (2014)

Nhớ con (2014)

Kẻ sĩ và phương trình: 3 x + T = ML (2014)

Đôi mắt (2014)

Tiếng nguyện cầu (2014)

Tìm đâu hy vọng (2014)

Thề không quỳ gối (2014)

Muốn diệt Cộng, phải hành động (2014)

Theo dấu chân bò (2014)

Đêm biển Đông nghe mẹ khóc (2014)

Chiến thuật bám biển (2014)

Nếu tiền là tất cả thì đừng yêu thi sĩ (2014)

Dòng hận tủi (2014)

Nỗi nhục khi làm công dân một nước Cộng sản (2014)

Lên voi xuống chó (2014)

Tôi yêu em như thuyền yêu biển (2014)

Dòng sông tình yêu (2014)

Bởi yêu em (2014)

Chỉ còn là hư không (2014)

Dòng sữa ngọt (2014)

Ôi quê hương buồn lắm (2014)

Hãy đứng dậy (2014)

Mau vùng lên phá tung xiềng xích (2014)

Vì quê hương hãy mau lên đường (2014)

Vĩnh biệt miền đất hứa (2014)

Niềm ước ao vụt tắt (2014)

Mai tôi đưa em (2014)

Khắc khoải (2014)

Người ơi đừng đi (2014)

Nỗi niềm của Mẹ (2014)

Ai có về xứ Việt (2014)

Vợ tôi (2014)

Vũng sầu (2014)

Hiện nguyên hình (2014)

Thơ tôi (2014)

Tháng tư ai còn nhớ (2014)

Tò te... tò te! (2014)

Người di tản còn nhớ hay quên? (2014)

Cho tôi xin (2014)

Tò te... tò te! (2014)

Nỗi buồn người ở lại (2014)

Nửa vầng trăng lạc (2014)

Tình hẹn (2014)

Táo quân sớ (2014)

Hàng hay chiến (2014)

Hỏi đá có buồn (2014)

Biển Đông cao nỗi hận (2014)

Hoa Xuân nghẹn nở (2014)

Những con thú hai chân đi ngược (2014)

Gởi ai nước mắt quê hương (2014)

Nỗi lòng xin gửi Hoàng Sa (2014)

Hoàng sa niềm kiêu hãnh (2014)

Màu tím hoa cà (2014)

Suy tư (2014)

Thủ tướng mà tường là thú (2014)

Đêm Noel buồn (27/12/2013)

Đông buồn (23/12/2013)

Chuông chiều (23/12/2013)

Đặng Chí Hùng (19/12/2013)

Điệu ru Quan Họ (19/12/2013)

Ngày trở về (15/12/2013)

Ai mua xôi đậu đen đi (15/12/2013)

Về đâu (15/12/2013)

Chợt nhớ (27/11/2013)

Tiếng gọi thanh niên (27/11/2013)

Chiều mưa đưa em (24/11/2013)

Giá xưa, để nay mặt Bác phải tô hô (19/11/2013)

Từ mùa trăng rũ (12/11/2013)

Lệ tủi (9/11/2013)

Về đâu (7/11/2013)

Áo trắng ơi (7/11/2013)

Ai về? (27/10/2013)

Áo rụng xuống cầu (21/10/2013)

Thu gầy (2) (21/10/2013)

Bến đợi (16/10/2013)

Thế là hết (16/10/2013)

Đỗ thị Minh Hạnh, anh thư ngời sáng (13/10/2013)

Muối mặn (08/10/2013)

Trách mưa làm ướt áo em (27/9/2013)

Thu viễn xứ (24/9/2013)

Lời biển khóc (01/9/2013)

Đỗ thị Minh Hạnh, đóa sen hồng bất diệt (01/9/2013)

Mưa ngâu tháng bảy (25/8/2013)

Giọt mưa thu (25/8/2013)

Các em là chiến sĩ (24/8/2013)

Hoa xương rồng vẫn trổ (19/8/2013)

Khắc khoải (17/8/2013)

Đời thủy thủ (17/8/2013)

Em đã cho tôi (22/7/2013)

Đảng chớ đùa dại đùa dai (27/6/2013)

Đưa em về tuổi đôi mươi (24/6/2013)

Chỉ một con đường cứu nước (20/6/2013)

Tà áo trăng (20/6/2013)

Anh không chết đâu anh (20/6/2013)

Khắc khoải (15/6/2013)

Việt nào (15/6/2013)

Tạ từ (11/6/2013)

Hèn với giặc, ác với dân (11/6/2013)

Hoa nắng (08/6/2013)

Uyên về ươm mộng (27/5/2013)

Bao giờ trở lại (4) (21/5/2013)

Có phải em là... (21/5/2013)

Huấn thị của Đảng (04/5/2013)

Những bà mẹ chiến sĩ (04/5/2013)

Không đề (30/4/2013)

Quê hương và kỷ niệm (29/4/2013)

Chiếc áo vàng (29/4/2013)

Miền đất bạc (27/4/2013)

Giữa lặng thinh chợt nhớ (27/4/2013)

Tháng tư (27/4/2013)

Bao giờ trở lại (15/4/2013)

Tiễn anh người lính năm xưa (11/4/2013)

Mưa trên tượng đá (11/4/2013)

Một đời xót xa (08/4/2013)

Tiến về Tiên Lãng (02/4/2013)

Truân chuyên nỗi niềm (30/3/2013)

Mấy điệu xàng xê (30/3/2013)

Sát thát sát thát (26/3/2013)

Tình trúc duyên đào (26/3/2013)

Tháng ba tuyết vẫn còn rơi (24/3/2013)

Sao anh không về thăm (19/3/2013)

Mời em nước mắt quê hương (19/3/2013)

Cây si năm cũ (17/3/2013)

Cùng nhau khơi ngọn lửa hồng (12/3/2013)

Tôi vẫn nhớ (12/3/2013)

Hoa xương rồng vẫn trổ (08/3/2013)

Tháng ba nào mình cũng thương nhớ (08/3/2013)

Tôi còn nợ em tà áo cưới (05/3/2013)

Tiễn một người đi (23/2/2013)

Hương Valentine's cũ (18/2/2013)

Xuân ơi đừng đến nữa (11/2/2013)

Bao giờ Xuân mới đậm đà (08/2/2013)

Dáng ai trong chiều Xuân (06/2/2013)

Băng rôn lại nở (22/1/2013)

Lối xưa (13/1/2013)

Cộng sản mà em (08/1/2013)

Mùa Thu ơi xin trả lại (18/11/2012)

Mẹ ráng chờ chúng con (18/11/2012)

Nghị quyết của vượn (14/11/2012)

Hoa sơn luận kiếm (14/11/2012)

Đêm biển Đông, nghe Mẹ khóc (11/11/2012)

Hoa xương rồng vẫn trổ (11/11/2012)

Sang ngang (01/11/2012)

Dân hỏi - Đảng phán (01/11/2012)

Dòng sông mong đợi (01/11/2012)

Bài thương ca mùa Thu (29/10/2012)

Thơ yêu ngày cũ (29/10/2012)

Tiếng thét trong vũng lầy (17/10/2012)

Thu tím chiều buông (15/10/2012)

Tự Do cái con C.A.C. (01/10/2012)

Có phải chăng là tình yêu (30/09/2012)

Gió lay chiếc lá trâm bầu (29/09/2012)

Noi gương Hồ cáo, thi đua nói láo (08/09/2012)

Há gánh nhục đau (07/09/2012)

Bao giờ trở lại (3) (07/09/2012)

Lệ tủi (28/08/2012)

Thu cô liêu (28/08/2012)

Ừ nhỉ! Thu đã sang (28/08/2012)

Bọn lòn trôn (14-08-2012)

Con sóng vỗ lòng (14-08-2012)

Đâu dáng người thương (12-08-2012)

Thu vấn vương (11-08-2012)

Vòng tay đã khép (11-08-2012)

Hãy là con sóng (09-08-2012)

Còn đảng còn mình (09-08-2012)

Nỗi đau dân tộc (02-08-2012)

Thu gầy (27-07-2012)

Dân ngu khu đen (27-07-2012)

Tưởng như còn bên nhau (24-07-2012)

Giã biệt tuổi học trò (24-07-2012)

Thu buông (18-07-2012)

Lẽ bước đường thu (18-07-2012)

Tiêu tương khúc (15-07-2012)

Hạ đỏ (14-07-2012)

Chớm thu (14-07-2012)

Tởm thay! một lũ giòi (22-06-2012)

Tâm sự với bạn đầu gối (19-06-2012)

Gánh tang bồng (17-06-2012)

Đường Sơn quán (12-06-2012)

Hạ thắm (10-06-2012)

Tiếng hí sa trường (07-06-2012)

Điệu lý tình yêu (02-06-2012)

Ru mềm tháng sáu (01-06-2012)

Mưa tháng năm (30-05-2012)

Hương kiêu sa (22-05-2012)

Các anh là quê hương (22-05-2012)

Biệt ly (21-05-2012)

Chiêm nương ơi (19-05-2012)

Con nước lạc nguồn (15-05-2012)

Cõi thiên thu (14-05-2012)

Cành trúc gió lay (10-05-2012)

Vô thường (07-05-2012)

Ru giấc ngàn thu (06-05-2012)

Như còn bên nhau (05-05-2012)

Tiễn anh người lính năm xưa (02-05-2012)

Kiếp nhân sinh (30-04-2012)

Tiễn em (27-04-2012)

Dãi nắng đi hoang (25-04-2012)

Niềm đau cuối trời (23-04-2012)

Anh về đi (21-04-2012)

Lục bát ru con (24-03-2012)

Chúng con không bao giờ mất gốc (21-03-2012)

Tôi về (17-03-2012)

Cõi vắng (15-03-2012)

Tiễn một linh hồn (10-03-2012)

Áo trắng ơi (09-03-2012)

Trong đêm đen ươm niềm hy vọng (05-03-2012)

Dậy lên đi tiếng hát (04-03-2012)

Nước mắt quê hương (03-03-2012)

Ngát tỏa hương yêu (02-03-2012)

Giá mà (28-02-2012)

Nỗi lòng (26-02-2012)

Tháng hai ngậm ngùi (19-02-2012)

Quê hương mù bụi (17-02-2012)

Dẫu sao (13-02-2012)

Xuân ngậm ngùi (08-02-2012)

Mơ Xuân về đất mẹ (08-02-2012)

Xuân hờ (21-01-2012)

Ông đồ trẻ (21-01-2012)Vị đắng tình yêu (01-12-2011)

Vạn lời xin thứ lỗi (01-12-2011)

Khuất bờ sông Tương (22-11-2011)

Hương mơ (17-11-2011)

Thương dòng kỷ niệm (12-11-2011)

Hương xưa (09-11-2011)

Cô láng giềng ơi (06-11-2011)

Chờ em xa thẳm một chuyến về (02-11-2011)

Quê hương và kỷ niệm (30-10-2011)

Tôi viết tên anh (27-10-2011)

Tình thoáng bay xa (26-10-2011)

Những tiếng hát (24-10-2011)

Tạ Phong Tần (24-10-2011)

Xông vào trận đánh (24-10-2011)

Nô khúc (24-10-2011)

Chiếc lá Thu rơi (15-10-2011)

Chân tình yêu (15-10-2011)

Cõi buồn đêm đông (15-10-2011)

Nắng quê hương (09-10-2011)

Bìm bịp gọi chiều (08-10-2011)

Dạ Nguyệt Hề (06-10-2011)

Ru người... ru ta (04-10-2011)

Tiếng gọi non sông (02-10-2011)

Nỗi lòng (02-10-2011)

Thu trong mắt ai (24-09-2011)

Dường như mắt mẹ vẫn còn xanh (24-09-2011)

Thà là tên giữ ngựa (18-09-2011)

Ngập ngừng (18-09-2011)

Biệt ly (16-09-2011)

Thu luyến tiếc (14-09-2011)

Nước mắt quê hương (10-09-2011)

Biển sâu có ngắm vầng Trung Thu (10-09-2011)

Hoa xương rồng vẫn trổ (10-09-2011)

Thương mùa trăng đợi (03-09-2011)

Trăm năm bến đợi (03-09-2011)

Trở về mái nhà xưa (03-09-2011)

Thu buồn (25-08-2011)

Hai màu áo (25-08-2011)

Rừng sẽ đơm bông (25-08-2011)

Mường Giang hoài vọng (25-08-2011)

Ngựa hồng chuyển vó (21-08-2011)

Nghiêng ngã quê hương (21-08-2011)

Tiếng yêu... không lời (19-08-2011)

Hải đăng buồn (19-08-2011)

Trăng tàn trên hè phố (18-08-2011)

Tiếng súng nổ khai đời Bắc thuộc (11-08-2011)

Đêm biệt ly (10-08-2011)

Áo trắng ngàn thơ (10-08-2011)

Vá mảnh giang sơn (03-08-2011)

Chị tôi (03-08-2011)

Kiếp nghèo (30-07-2011)

Tà áo trắng (30-07-2011)

Mẹ Việt Nam ơi (18-07-2011)

Quyết chiến thề quyết tiến (01-07-2011)

Gió giao mùa (30-06-2011)

Mùa ly biệt (29-06-2011)

Ai về (29-06-2011)

Trăm năm bến đợi (28-06-2011)

Bóng ai chiều sân ga (28-06-2011)

Dã tràng se mãi chuyện trăm năm (25-06-2011)

Đêm đen vời vợi (25-06-2011)

Gọi mãi tình xa (18-06-2011)

Chiếc áo vàng (18-06-2011)

Dặm ngàn (12-06-2011)

Hẹn chờ (08-06-2011)

Ngày lịch sử 05-06-11 (08-06-2011)

Hận vong nô (04-06-2011)

Ru mềm tháng Sáu (04-06-2011)

Tiếng vọng quê hương (04-06-2011)

Theo em đi lễ chùa (01-06-2011)

Theo em đi lễ chùa 2 (01-06-2011)

Xin được làm người đưa tiễn (27-05-2011)

Tiễn người (27-05-2011)

Tháng năm gợi nhớ (22-05-2011)

Niệm khúc hoa niên (22-05-2011)

Ngoại (26-04-2011)

Bão tháng Tư (19-04-2011)

Giã biệt (17-03-2011)

Sàigòn ơi! (15-03-2011)

Dâng Mẹ Việt Nam (13-03-2011)

Người bạn tù ơi (13-03-2011)

Lối về (06-03-2011)

Đôi mắt (06-03-2011)

Niềm đau thế kỷ (02-03-2011)

Tháng ba trong nỗi nhớ (02-03-2011)Tiếng quê hương (25-11-2010)

Tôi đã thấy (25-11-2010)

Miền đất bạc (13-11-2010)

Quên lãng (01-11-2010)

Xây dựng lại Huế - Saigon - Hà Nội (01-11-2010)

Xin được làm cá hồi (16-10-2010)

Quê hương có phải chăng là chùm khế ngọt (09-10-2010)

Em dệt đường tơ (05-10-2010)

Trăn trở (19-09-2010)

Tráng sĩ thề quyết chiến (05-09-2010)

Ơi tráng sĩ (05-09-2010)

Ai (28-08-2010)

Các anh đi (10-07-2010)

Mai anh về (10-07-2010)

Biển nhớ ngậm ngùi (28-07-2010)

Tiếng giục con tim (23-07-2010)

Tiếng buồn phương Nam (23-07-2010)

Tuổi nào cho em (16-04-2010)

Bao giờ trở lại (02-04-2010)

Tháng tư gió lộng (02-04-2010)


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com