<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh
THƠ: Hơi và hơi hơi / Quang Dương / 23/05/2020

THƠ: Ô quan ngày cũ / Quang Dương / 16/05/2020

THƠ: Bốn mươi lăm năm Quốc Hận / Quang Dương / 09/05/2020

THƠ: Bão dịch rồi tan / Quang Dương / 25/04/2020

THƠ: Cô-Vy Hán / Quang Dương / 18/04/2020

THƠ: Vững tâm vượt sóng / Quang Dương / 04/04/2020

THƠ: Thơ thăm bạn mùa dịch cúm / Quang Dương / 28/03/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Tự trào / Quang Dương / 21/03/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Mùa đại dịch / Quang Dương / 14/03/2020

THƠ: Mây tháng Ba / Quang Dương / 07/03/2020

THƠ: Cô-vi tình ly / Quang Dương / 29/02/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ THƠ: Tân vọng phu / Quang Dương / 22/02/2020


‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

THƠ: Nổ chết Đồng Tâm / Quang Dương / 11/01/2020

THƠ: Chào em hải ngoại hai mươi / Quang Dương / 04/01/2020
THƠ: Tuổi trẻ Hai Mươi / Quang Dương / 28/12/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ THƠ: Vụt trôi / Quang Dương / 21/12/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ THƠ: Hồn cổ thi / Quang Dương / 14/12/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Tạ ơn 2019 / Quang Dương / 30/11/2019

THƠ: Một điều rất lạ / Quang Duong / 23/11/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ THƠ: Lời yêu thương / Quang Dương / 16/11/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ THƠ: Cảm thu xưa / Quang Dương / 09/11/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Nỗi buồn tháng Mười / Quang Dương / 02/11/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Em đâu phải / Quang Dương / 26/10/2019

THƠ: Tà áo năm xưa / Quang Dương / 12/10/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Thu nhớ / Quang Dương / 05/10/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ THƠ: Hạ còn gân / Quang Dương / 28/09/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ THƠ: Biệt xứ phùng cố nhân / Quang Dương / 21/09/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Cảm xúc một đêm Trăng / Quang Dương / 14/09/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Bao giờ trời thôi mưa / Quang Dương / 31/08/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ THƠ: Hoa lựu ngày xưa / Quang Dương / 24/08/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ THƠ: Hạnh ngộ / Quang Dương / 17/08/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Thơ đố về các loại “Nhà” / Quang Dương / 27/07/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Giải đáp thơ đố về các loại “Nhà” / Quang Dương / 03/08/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ BÀI: Lén nhìn / Quang Dương / 06/07/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Hương tóc cố nhân / Quang Dương / 22/06/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Thơ và thật / Quang Dương / 15/06/2019

THƠ: Mưa sầu / Quang Dương / 25/05/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Tháng Năm về thật buồn! / Quang Dương / 11/05/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Tưởng niệm Quốc Hận, xoay lại sơn hà / Quang Dương / 27/04/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Bốn mươi tư lần Tháng Tư tưởng nhớ / Quang Dương / 20/04/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Không biết chán / Quang Dương / 30/03/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Đừng đợi / Quang Dương / 16/03/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Gió chướng / Quang Dương / 02/03/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Liệu đứng lên đi / Quang Dương / 16/02/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Tết huề tiền / Quang Dương / 09/02/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Xuân sang / Quang Dương / 02/02/2019

THƠ: Ngồi mơ / Quang Dương / 02/02/2019

THƠ: Bao giờ không phải là mơ / Quang Dương / 12/01/2019THƠ: Còn một chút cũng là đủ / Quang Dương / 15/12/2018

THƠ: Đếm tuổi / Quang Dương / 17/11/2018

THƠ: Bao giờ về lại? / Quang Dương / 20/10/2018

THƠ: Trắng một màu / Quang Dương / 06/10/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Mùng 2 tháng 9 vùng lên! / Quang Dương / 01/09/2018

THƠ: Xuống đường! Nhất quyết xuống đường! / Quang Dương / 01/09/2018

THƠ: Biểu tình, biểu tình, cùng biểu tình / Quang Dương / 01/09/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Đặc khu hay đặc ngu - Thái thú lục nghề / Quang Dương / 16/06/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Quyết không cho Tàu thuê đất! / Quang Dương / 16/06/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Thơ tháng Năm đen / Quang Dương / 5/05/2018

THƠ: Tháng Tư dẹp đảng dẹp cờ / Quang Dương / 28/04/2018

THƠ: 66 năm tù và 17 năm quản chế! / Quang Dương / 07/04/2018

THƠ: Hoa lê / Quang Dương / 17/03/2018

THƠ: Hãy đừng hỏi tôi / Quang Dương / 10/03/2018

THƠ: Bao giờ / Quang Dương / 24/02/2018

THƠ: Thơ Tết Mậu Tuất 2018 / Quang Dương / 17/02/2018

THƠ: Năm mươi năm vẫn bàng hoàng / Quang Dương / 10/02/2018

THƠ: Vi-rút cúm, mi là ai? / Quang Dương / 20/01/2018

THƠ: Thời gian, ôi thời gian / Quang Dương / 13/01/2018THƠ: Giải đáp bài thơ đố về các thứ tình / Quang Dương / 23/12/2017

THƠ: Bài thơ đố về các thứ tình / DN Mặt Trăng / 16/12/2017

THƠ: Tháng mười hai đời / Quang Dương / 09/12/2017

THƠ: Còn lại gì? / Quang Dương / 02/12/2017

THƠ: Vấn vương hoa cúc / Quang Dương / 11/11/2017

THƠ: Hoa chanh, hoa chanh / Quang Dương / 28/10/2017

THƠ: Tình yêu chân thật / Quang Dương / 21/10/2017

THƠ: Nhớ Mẹ muôn vàn / Quang Dương / 30/09/2017

THƠ: Bầu ơi thương lấy bí giùm / Quang Dương / 16/09/2017

THƠ: Anh ơi, em sợ già / Quang Dương / 09/09/2017

‏‏ THƠ: Lão thán / Quang Dương / 26/08/2017

THƠ: Hồi xuân / Quang Dương / 19/08/2017

THƠ: Vẩn vơ vơ vẩn / Quang Dương / 13/08/2017

THƠ: Niềm tin! ôi niềm tin! / Quang Dương / 29/07/2017

THƠ: Tìm đâu thuở mắt môi cười / Quang Dương / 08/07/2017

THƠ: Vùng lên quét sạch giống Hồ, Mao / Quang Dương / 27/05/2017

THƠ: Thơ đen tháng Tư / Quang Dương / 29/04/2017

THƠ: Bài thơ giải đáp về các loại lá / Quang Dương / 25/03/2017

THƠ: Bài Thơ Đố Về Các Loại Lá / Quang Dương / 18/03/2017

THƠ: Xanh mãi bóng trường xưa / Quang Dương / 11/03/2017

THƠ: Những tiếng vọng trong tôi / Quang Dương / 11/02/2017

THƠ: Giải đáp thơ đố về các loại Gà / Quang Dương / 04/02/2017

THƠ: Thơ đố về các loại Gà / Quang Dương / 28/01/2017

THƠ: Hãy sôi lên hào khí Việt / Quang Dương / 07/01/2017THƠ: Khắc khoải / Quang Dương / 20/08/2016

THƠ: Những hạt mưa bay / Quang Dương / 20/08/2016

THƠ: China cút về! China xéo về! / Quang Dương / 16/07/2016

THƠ: Dân cần minh bạch không cần minh râu / Quang Dương / 11/06/2016

THƠ: Bây giờ thế nào bạn ơi? / Quang Dương / 04/06/2016

THƠ: Cùng đứng lên bảo vệ sơn hà / Quang Dương / 14/05/2016

THƠ: Khắp nơi vùng dậy! Trốn đâu bạo quyền? / Quang Dương / 14/05/2016

THƠ: Bao giờ vùng lên? / Quang Dương / 30/04/2016

THƠ: Thơ đố thời Cộng sản / Quang Dương / 23/04/2016

THƠ: Nhớ quê‏ / Quang Dương / 16/04/2016

THƠ: Bài thơ gửi những kẻ theo đuôi Cộng Sản‏ / Quang Dương / 03/04/2016

THƠ: Đừng hỏi mẹ tại sao bố không nhớ‏ / Quang Dương / 19/03/2016

THƠ: Truyện cổ tích buồn‏ / Quang Dương / 07/03/2016

THƠ: Bài thơ đố về người‏ / Quang Dương / 21/02/2016

THƠ: "Đại hội đại hại"‏ / Quang Dương / 30/01/2016

THƠ: Đại hội mặt mo / Quang Dương / 17/01/2016

THƠ: Cho đỡ tốn cơm / Quang Dương / 17/01/2016THƠ: Bài thơ đố về cây / Quang Dương / 19/12/2015

THƠ: Chiếc lá rơi / Quang Dương / 13/12/2015

THƠ: Lẩm cẩm / Quang Dương / 13/12/2015

THƠ: Tạ ơn có gì vui? / Quang Dương / 29/11/2015

THƠ: Đêm Paris bàng hoàng không ngủ / Quang Dương / 21/11/2015

THƠ: Chiều tĩnh lặng / Quang Dương / 14/11/2015

THƠ: Bóng chiều trôi / Quang Dương / 07/11/2015

THƠ: Bên cuộc tử sinh / Quang Dương / 31/10/2015

THƠ: Nỗi niềm / Quang Dương / 31/10/2015

THƠ: Đâu tại trời, bạn ơi! / Quang Dương / 25/04/2015

THƠ: Cây cải trời / Quang Dương / 01/03/2015

THƠ: Xuân có gì vui / Quang Dương / 15/01/2015

THƠ: Em ở lại với 2014 / Quang Dương / 17/01/2015Nhập chung (2014)

Nhớ một mùi hương (2014)

Một mình (2014)

Soi bóng (2014)

Ngày tiễn em (2014)

Tốt nhập cung rồi, cờ tính sao đây (2014)

Sen nở đêm rằm (2014)

Đảng cộng = Đảng cắp + Đảng cướp (2014)

Tháng tư - bao giờ (2014)

Xuân vẫn ngậm ngùi (2014)

Phải không sáu mươi năm? (2014)

Người không hòa hợp với cộng (2014)

Hãy nhớ mình Việt Nam (2014)

Lỗi tại ai? (2014)

Thơ Xuân Giáp Ngọ (2014)

Già đi chợ Tết (2014)

Bốn mươi năm còn nhớ (2014)

Hoàng Sa chiến sử anh hùng (2014)

Bắt đền (2014)

Để mua gì? (2014)

Chỉ vì cái Đảng (12/12/2013)

Bỏ đảng, vất đảng (07/12/2013)

Có phải là dân Việt (03/12/2013)

Chạnh lòng (24/11/2013)

Gieo khúc tình thu (24/11/2013)

Dứt điểm cho xong (01/11/2013)

Hoãn tu khoan nhẫn (19/10/2013)

Hoa hay người (11/09/2013)

Vần xưa lưu luyến 1 (04/08/2013)

Vần xưa lưu luyến 2 (04/08/2013)

Ông và cháu (27/06/2013)

Đúng rồi, đi chết đi đảng Cộng sản khốn nạn! (18/06/2013)

Phai áo tình si (11/06/2013)

Hoa xưa trắng mộng (29/05/2013)

Mười sáu tháng năm (18/05/2013)

Thơ phổ nhạc: Tìm em trong mơ (09/05/2013)

Điệp khúc buồn 30 tháng 4 (21/04/2013)

Tiếng lòng tháng tư (11/04/2013)

Làm sao mà tin được (24/03/2013)

Tình về già (15/03/2013)

Chuyện lạ Việt Nam đời mạt cộng (01/03/2013)

Tết nhà nghèo (08/02/2013)

Xuân xứ người (06/02/2013)

Tết ngày xưa ấy (04/02/2013)

Chịu đựng mãi hay sao? (28/01/2013)

Còn thua Tiến sĩ giấy (13/01/2013)

Liệu mau thôi cả dân mình (13/01/2013)

Đôi niềm cảm xúc về cuộc thảm sát ở Newtown, Connecticut (15/12/2012)

Đường chiều cuối Thu (20/11/2012)

Không còn chịu được (11/11/2012)

Bốn năm tù, hai bài hát (03/11/2012)

Nguyễn Phương Uyên, người em dũng cảm (03/11/2012)

Ba mươi tháng mười (22-10-2012)

Nhớ quá ngày xưa (17-10-2012)

Vui tụ điểm Trung Thu (29-09-2012)

Trung Thu trăng vẫn tỏ (18-09-2012)

Trung Thu nhớ mẹ (18-09-2012)

Bài vè gửi côn trùng (22-08-2012)

Việt Nam ơi, bao giờ (11-08-2012)

Cho tôi xin (20-07-2012)

Lạc chỗ (09-07-2012)

Thư viện chiều xưa (01-06-2012)

Quét nhà (13-05-2012)

Giá trị thời nay (06-05-2012)

Anh hùng Việt Nam (19-04-2012)

Tháng Tư từ đây (10-04-2012)

Dáng xưa (27-03-2012)

Vận nước đang chờ (04-03-2012)

Có những người như thế (26-02-2012)

Tôi đã thấy (19-02-2012)

Sẽ đến một ngày (06-02-2012)

Người đi vẫn đợi (28-01-2012)

Tuổi trẻ đáp lời (26-01-2012)

Chúc Tết (17-01-2012)

Đón Xuân (17-01-2012)

Đầu Xuân lễ chùa (17-01-2012)

Viet Khang (13-01-2012)

Đông dày (10-01-2012)

Lời nguyện cầu (01-01-2012)

Giọt lệ buồn (17-12-2011)

Nhìn sao - Nhìn mây (17-12-2011)

Vẫn đợi mong (03-12-2011)

Làm sao không khóc (27-10-2011)

Gửi áng mây hồng (15-10-2011)

Tưởng nhớ anh hùng Trương Văn Sương (19-09-2011)
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com