<BGSOUND src="Nhac Dieu Buon Phuong Nam.mp3"> Le Dinh
THƠ: Mang theo quê hương / Trần Gò Công (LMS) / 30/05/2020

THƠ: Phụ nữ Việt nam thời khói lửa / Trần Gò Công (LMS) / 23/05/2020
THƠ: Trai thời loạn / Trần Gò Công (LMS) / 16/05/2020
THƠ: Cây phượng vĩ năm xưa / Trần Gò Công (LMS) / 09/05/2020
THƠ: Ngày Quốc hận / Trần Gò Công (LMS) / 02/05/2020
THƠ: Đêm quê hương bỏ lại / Trần Gò Công (LMS) / 02/05/2020
THƠ: Tháng Tư nhớ bạn / Trần Gò Công (LMS) / 25/04/2020
THƠ: Ôn quá khứ / Trần Gò Công (LMS) / 18/04/2020
THƠ: Bài thơ không tên / Trần Gò Công (LMS) sưu tầm / 11/04/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Coronavirus / Trần Gò Công (LMS) / 28/03/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Tôi / Trần Gò Công (LMS) / 21/03/2020

THƠ: Sinh nhật lần thứ 97 / Trần Gò Công / LMS / 14/03/2020

THƠ: Tình đã bay xa / Trần Gò Công / LMS / 29/02/2020

THƠ: Đợi chờ / Trần Gò Công (LMS) / 15/02/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Bữa cơm nhớ đời / Mặc KháchTrần Gò Công (LMS) / 08/02/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Tết tha hương / Trần Gò Công (LMS) / 25/01/2020

THƠ: Canh Tý (2020) và tôi / Trần Gò Công (LMS) / 25/01/2020

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Đông về nhớ Ngoại / Trần Gò Công (LMS) / 04/01/2020THƠ: Đáp lời Trần thi hữu / Trần Gò Công (LMS) / 14/12/2019

THƠ: Buồn tàn thu / Trần Gò Công (LMS) / 23/11/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ THƠ: Ôn quá khứ, gẫm sự đời / Trần Gò Công (LMS) / 09/11/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ THƠ: Thu về trên đất khách / Trần Gò Công (LMS) / 02/11/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ THƠ: Nhớ con / Trần Gò Công (LMS) / 26/10/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ THƠ: Tre khóc măng / Trần Gò Công (LMS) / 19/10/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ THƠ: Thu tha hương / Trần Gò Công (LMS) / 12/10/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ THƠ: Xin chớ quên tôi / Trần Gò Công (LMS) / 05/10/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏ THƠ: Chớm Thu / Trần Gò Công (LMS) / 28/09/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Gánh mầy về / Trần Gò Công (LMS) / 31/08/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Dưới trăng, một lão lính già / Trần Gò Công (LMS) / 06/07/2019

THƠ: Mùa phượng năm xưa / Trần Gò Công (LMS) / 29/06/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Chiến hữu tương phùng trong giấc mộng / Trần Gò Công (LMS) / 22/06/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Mùa hoa phượng / Trần Gò Công (LMS) / 15/06/2019

THƠ: Chiến tranh / Trần Gò Công / LMS / 11/05/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Gởi nhớ vào thơ / Trần Gò Công - LMS / 30/03/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Kiếp con người / Trần Gò Công (LMS) / 09/03/2019

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

THƠ: Mùa Thu và lữ khách / Trần Gò Công (LMS) / 20/10/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Giòng sông quê ngoại / Trần Gò Công (LMS) / 29/09/2018

THƠ: Chờ cố nhân / Trần Gò Công / LMS / 16/06/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Hoài niệm thuở oai hùng năm tháng cũ / Trần Gò Công-LMS / 5/05/2018

THƠ: Bến sông hai mộ / Trần Gò Công-LMS / 14/04/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ THƠ: Say để quên / Trần Gò Công - LMS / 17/03/2018

‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏ THƠ: Đêm trăng nhớ nhà / Trần Gò Công - LMS / 10/03/2018

THƠ: Cô đơn / Trần Gò Công - LMS / 03/03/2018

THƠ: Chờ / Trần Gò Công - LMS / 24/02/2018

THƠ: Cung Chúc Tân Xuân / Trần Gò Công - LMS / 17/02/2018

THƠ: Tiễn Táo quân / Trần Gò Công - LMS / 17/02/2018

THƠ: Nhớ thầy tôi / Trần Gò Công - LMS / 27/01/2018

THƠ: Chuyện tình Lan và Điệp / Trần Gò Công - LMS / 13/01/2018

THƠ: Nhớ một giòng sông / Trần Gò Công - LMS / 06/01/2018THƠ: Tự thán / Trần Gò Công - LMS / 09/12/2017

‏‏ THƠ: Đời là giấc mộng / Trần Gò Công - LMS / 02/12/2017

THƠ: Chờ / Trần Gò Công - LMS / 7/10/2017

THƠ: Nỗi buồn không tên / Trần Gò Công (LMS) / 26/08/2017

THƠ: Kiếp nhân sinh / Trần Gò Công (LMS) / 05/08/2017

THƠ: Lời người dưới mộ / Trần Gò Công (LMS) / 29/07/2017

THƠ: Nỗi lòng người đi / Trần Gò Công (LMS) / 22/07/2017

THƠ: Ngày Quân lực / Trần Gò Công (LMS) / 24/06/2017

THƠ: Viết cho mùa hoa Phượng / Trần Gò Công (LMS) / 03/06/2017

THƠ: Người lính già thương nhớ... / Trần Gò Công (LMS) / 20/05/2017

THƠ: Sầu viễn xứ / Trần Gò Công (LMS) / 13/05/2017

THƠ: Vĩnh biệt TT Nguyễn Thị hạnh Nhơn / Trần Gò Công (LMS) / 29/04/2017

THƠ: Trở về quê Mẹ / Trần Gò Công (LMS) / 29/04/2017

THƠ: Đinh Dậu 2017 / Trần Gò Công / 11/02/2017

THƠ: Buồn vong quốc / Trần Gò Công / 01/01/2017THƠ: Lại một mùa Đông / Trần Gò Công / 25/12/2016

THƠ: Nỗi buồn viễn xứ / Trần Gò Công / 17/12/2016

THƠ: Lính đọc thơ nhà / Trần Gò Công / 04/12/2016

THƠ: Trai thời loạn / Trần Gò Công / 26/10/2016

THƠ: Tâm sự với trăng / Trần Gò Công / 15/10/2016

THƠ: Biển chết / Trần Gò Công / 08/10/2016

THƠ: Cao niên chưa phải là già / Trần Gò Công / 08/10/2016

THƠ: Đất nước mình / Trần Gò Công / 24/09/2016

THƠ: Tặng ảnh cho nhau / Trần Gò Công / 27/08/2016

THƠ: Cám ơn anh / Trần Gò Công / 01/07/2016

THƠ: Nhắn người xưa / Trần Gò Công / 01/07/2016

THƠ: Thương quá Việt Nam / Trần Gò Công / 01/07/2016

THƠ: Người phụ nữ Việt Nam Cộng Hòa / Trần Gò Công / 01/07/2016

THƠ: Chờ người đi / Trần Gò Công / 28/05/2016

THƠ: Người đi không về / Trần Gò Công / 28/05/2016

THƠ: Người lính cuối cùng / Trần Gò Công / 21/05/2016

THƠ: Người mất quê hương / Trần Gò Công / 03/04/2016

THƠ: Tuyết muộn cuối Đông / Trần Gò Công / 12/03/2016

THƠ: Đời tôi / Trần Gò Công (LMS) / 05/03/2016

THƠ: Tết tha hương / Trần Gò Công (LMS) / 06/02/2016

THƠ: Viếng mồ chiến hữu / Trần Gò Công (LMS) / 06/02/2016THƠ: Nỗi lòng người vượt biển / Trần Gò Công (LMS) / 18/04/2015

THƠ: 40 năm nhìn lại / Trần Gò Công (LMS) / 01/04/2015

THƠ: Tết Ất Mùi và tôi / Trần Gò Công (LMS) / 10/03/2015

THƠ: Nhớ Tết quê nhà / Trần Gò Công (LMS) / 13/01/2015

THƠ: Nỗi buồn gác vợt / Trần Gò Công (LMS) / 03/01/2015Chiêu quân cống hồ (2014)

Bán trôn không bán nước (2014)

Em thăm anh lần cuối (2014)

Ba tâm trạng một mùa Xuân (2014)

Xuân sang (2014)

Thơ ngỏ gởi Nguyễn Tấn Dũng (2014)

Ước mơ (2014)Thương tiếc (15-12-2013)

Hai mùa thu nhớ (19-10-2013)

Nỗi buồn gác vợt (27-09-2013)

Kiếp ve sầu (28-07-2013)

Chuyện hai người bạn (31-05-2013)

Lockwood House (26-03-2013)

Nhớ Tết quê nhà (04-02-2013)

Tết quê người (03-02-2013)

Nỗi buồn viễn xứ (05-01-2013)Đông sang (24-12-2012)

Đêm đông nhớ bạn (24-12-2012)

Buồn tàn Thu (14-11-2012)

Tuổi già trên đất khách (14-11-2012)

Thu, nhớ người đã khuất (01-10-2012)

Hờn vong quốc (17-09-2012)

Thu tha hương (17-09-2012)

Vĩnh biệt bạn (02-09-2012)

Thu trên đất khách (17-08-2012)

Thu hoài hương (17-08-2012)

Viếng mộ song thân (02-08-2012)

Chiều ly biệt (02-08-2012)

Vĩnh biệt cố nhân (02-08-2012)

Lão lính già cô đơn trên đất khách (27-07-2012)

Chân lý kiếp nhân sinh (27-07-2012)

Gửi Việt kiều thân cộng (24-07-2012)

Quê tôi (20-07-2012)

Nhớ cố hương (20-07-2012)

Nhớ Quảng Ngãi (18-07-2012)

Bản nhạc quê hương (14-07-2012)

Trường tương tư (14-07-2012)

Trăng đất khách (12-07-2012)

Rượu và tình (10-07-2012)

Nỗi lòng người vượt biên (09-07-2012)

Sang ngang (09-07-2012)

Nhớ (24-06-2012)

Buồn (22-06-2012)

Người lính già ôn quá khứ (19-06-2012)

Những kẻ đáng thương (19-06-2012)

Nhớ thương chiến hữu (17-06-2012)

Nhớ hè quê Mẹ (12-06-2012)

Nhớ Gò Công (10-06-2012)

Khóc bạn đời (07-06-2012)

Kỷ niệm chiều mưa (02-06-2012)

Biệt ly (01-06-2012)

Đảng cướp ngày (30-05-2012)

Quê hương đã mất (28-05-2012)

Tiếng gọi của non sông (26-05-2012)

Đợi chờ (22-05-2012)

Nhớ Mẹ hiền (21-05-2012)

Lão Mã Sơn (19-05-2012)

Saigon nỗi nhớ (03-04-2012)


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com