Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Chữ tình. Sáng tác của Lê Dinh. Qua phần trình bày của Lê Duy (Montreal, Canada).Tác giảLÊ DINHTrình bàyLÊ DUY

Montreal, CanadaThực hiện Video:
Lê Duy
(Montreal, Canada)Phim & hình ảnh: InternetFree Web Template Provided by A Free Web Template.com