Tel: 450 442-3292

E-mail:

nthuat@sympatico.ca


Quý vị đang thưởng thức bài Fantaisie Impromptue của Chopin do Bé Đan Thi, 12 tuổi, Longueuil, Canada trình bàyBé Đan Thi

Longueuil, Canada
JENNY ĐAN THI, 12 TUỔI

Giải "công chúng"
Catégorie 1451, Piano classique
tại Joliette, Québec, Canada

Jenny Đan Thi nhận giảiBai "Fantaisie Impromptue"
của Chopin

Uploaded by Lê Duy
Free Guestbook

Ý Kiến Đóng GópThực hiện và kỹ thuật: Lê Duy & Đan ThiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com