Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Tình Thư

Sáng tác của LÊ DINH.

Hòa âm: ANH TÚ

Trình bày: KHẮC DŨNG


Thực hiện Video Clip: Dĩ Vãng Buồn, Úc Châu


Hòa âm:ANH TÚTrình bày:KHẮC DŨNG

Thực hiện Video Clip: Dĩ Vãng Buồn, Úc châuLink YOUTUBE


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com