Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Chữ Yêu Tuyệt Vời

Sáng tác của LÊ DINH.

Hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Trang Mỹ Dung

Thực hiện Video Clip: Lê Minh Đức

Hình ảnh: Internet


Hòa âm:ANH TÚTrình bày:TRANG MỸ DUNG

Thực hiện Video Clip: Lê Minh Đức

Hình ảnh: InternetLink YOUTUBE
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com