Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Em Bé Việt Nam

Sáng tác của LÊ DINH.

Hòa âm: ANH TÚ

Trình bày: YẾN THY


Thực hiện Video Clip: Đông Miên, Montreal, Canada


Hòa âm:ANH TÚTrình bày:

YẾN THY

Thực hiện Video Clip: Đông Miên, Montreal, CanadaLink YOUTUBE


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com