Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Giòng lệ đắng (2011). Sáng tác của Lê Dinh, qua phần trình bày của Trang Mỹ Dung (VN). Hòa âm: Anh Tú (VN). Thực hiện Video Clip: Lê Minh Đức, Montreal, Canada.

LÊ DINHTrình bày:Trang Mỹ Dung (VN)Hòa âm:

Anh Tú (VN)Thực hiện Video:

Lê Minh Đức

(Montreal, Canada)Free Web Template Provided by A Free Web Template.com