Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Hai chữ duyên tình

Sáng tác của LÊ DINH.

Hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Minh Thảo & Mạnh Quỳnh

Thực hiện Video Clip: Đông Miên

Hình ảnh: Internet










Hòa âm:



ANH TÚ



Trình bày:



MINH THẢO





Thực hiện Video Clip: Đông Miên

Hình ảnh: Internet































Link YOUTUBE
















Free Web Template Provided by A Free Web Template.com