Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Hai chữ duyên tình

Sáng tác của LÊ DINH.

Hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Minh Thảo & Mạnh Quỳnh

Thực hiện Video Clip: Đông Miên

Hình ảnh: Internet


Hòa âm:ANH TÚTrình bày:MINH THẢO

Thực hiện Video Clip: Đông Miên

Hình ảnh: InternetLink YOUTUBE
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com