Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Hãy Trả Cho Mẹ

Sáng tác của LÊ DINH.

Mix & Hòa âm: LÊ DUY
Trình bày: LÊ DUY & XUÂN THẢO


Thực hiện Video Clip: Dĩ Vãng Buồn, Úc Châu
Hình ảnh: Internet


Mix & Hòa âm:LÊ DUYTrình bày:LÊ DUY XUÂN THẢO
Montreal, Canada

Thực hiện Video Clip: Dĩ Vãng Buồn, Úc châu

Hình ảnh: InternetLink YOUTUBE


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com