Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Hỏi người nay đã quên chưa
Sáng tác của LÊ DINH.

Hòa âm: ANH TÚ
Trình bày: ĐẶNG THẾ LUÂN


Thực hiện Video Clip: Lê Minh Đức, Montreal, Canada
Hình ảnh: Internet


Hòa âm:ANH TÚTrình bày:ĐẶNG THẾ LUÂN

Thực hiện Video Clip: Lê Minh Đức, Montreal, Canada

Hình ảnh: Internet


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com