Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Lạnh Buốt Con Tim

Sáng tác của LÊ DINH.

Hòa âm: Quang Phúc

Trình bày: Diệu Hiền


Thực hiện Video Clip: Đông Miên, Montreal, Canada


Hòa âm:

QUANG PHÚCTrình bày:DIỆU HIỀN

Thực hiện Video Clip: Đông Miên, Montreal, Canada

Hình ảnh: InternetLink YOUTUBE
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com