Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

LỜI KINH BUỒN

Sáng tác của Lê Dinh

Hòa âm:Anh TúTrình bày:Lê Duy & Xuân ThảoThực hiện Videoclip:Đông Miên


‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ LỜI KINH BUỒN
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com