Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

Nhớ một ánh sao

Sáng tác của Lê Dinh

Hòa âm:Anh TúTrình bày:Nữ ca sĩ Minh ThảoPhim trường:

MP Film
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com