Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
TÌNH THƠ NGÂY

Sáng tác của LÊ DINH.

Hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Vi Thảo

Thực hiện Video Clip: Đông Miên

Hình ảnh: Internet










Hòa âm:



ANH TÚ



Trình bày:



VI THẢO



Thực hiện Video Clip: Đông Miên

Hình ảnh: Internet































NHƯ CƠN MƯA CHIỀU



































Free Web Template Provided by A Free Web Template.com