Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Niềm Đau Con Đò
Sáng tác của LÊ DINH.

Hòa âm: ANH TÚ
Trình bày: Trung Hậu & Đông Quân


Thực hiện Video Clip: Yen Le, Montreal, Canada
Hình ảnh: Internet


Hòa âm:ANH TÚTrình bày:Đông Quân & Trung Hậu

Thực hiện Video Clip: Yen Le, Montreal, Canada

Hình ảnh: Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com