Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm ƠN MẸ

Sáng tác của LÊ DINH.

Hòa âm: ANH TÚ

Trình bày: TRANG MỸ DUNG

Thực hiện Video: LÊ MINH ĐỨC

Hình ảnh: Internet


Hòa âm:ANH TÚTrình bày:TRANG MỸ DUNG

Thực hiện Video: LÊ MINH ĐỨC, Montreal, Canada

Ông Lê Minh Đức, chuyên viên kỹ thuật, hiện đã về hưu, là giám đốc kỹ thuật phụ trách trực tiếp truyền hình lên 3 màn ảnh đại vỉ tuyến chuyến thăm viếng của Đức Giáo Hoàng tại đại học Laval, Quebec vào tháng 9 năm 1984. Là người VN duy nhất được tháp tùng trên máy bay cùng Đức Giáo Hoàng trở về Vatican. Ô. Lê Minh Đức cũng chính là người đã chủ trương, thực hiện nguyệt san “Khoa Học & Kỹ Thuật & Đời Sống”, xuất bản tại Montréal. Ngoài khả năng về kỹ thuật điện tử, người máy và điện toán, Ô. Lê Minh Đức còn là một người thiết tha với nghệ thuật, say mê văn nghệ. Ông đã chẳng ngại tốn kém, thành lập một nhà in riêng để tự in tờ KHKT&ĐS, và để giúp đỡ in ấn, phát hành và phổ biến những tác phẩm văn nghệ (văn – thơ - nhạc ) của những tác giả có thực tài nhưng không đủ khả năng về tài chính để phổ biến tác phẩm của mình. Video “Ơn Mẹ” mà quý vị xem dưới đây là một công trình độc đáo của Ô. Lê Minh Đức, sinh sống ở Canada, nhưng đã phối hợp với các chuyên viên người Việt ở Hoa Kỳ và Việt Nam để thực hiện tại chỗ Video này tại làng Vĩnh Hựu, Gò Công, trong tháng 3 năm 2013 vừa qua. (Trang nhà Lê Dinh)
Hình ảnh: Internet

LỜI MỞ ĐẦU: Cảm xúc bài hát Ơn Mẹ của nhạc sĩ Lê Dinh, một thân hữu của chúng tôi, anh Lê Minh Đức đã thực hiện một đoạn phim ngắn đặc biệt với diễn viên là nữ ca sĩ Trang Mỹ Dung. WebSite Lê Dinh hân hạnh mời quý vị thưởng thức.Thực hiện Video:

LÊ MINH ĐỨC
Montreal, Canada


Ông Lê Minh Đức, chuyên viên kỹ thuật, hiện đã về hưu, là giám đốc kỹ thuật phụ trách trực tiếp truyền hình lên 3 màn ảnh đại vỉ tuyến chuyến thăm viếng của Đức Giáo Hoàng tại đại học Laval, Quebec vào tháng 9 năm 1984. Là người VN duy nhất được tháp tùng trên máy bay cùng Đức Giáo Hoàng trở về Vatican. Ô. Lê Minh Đức cũng chính là người đã chủ trương, thực hiện nguyệt san “Khoa Học & Kỹ Thuật & Đời Sống”, xuất bản tại Montréal. Ngoài khả năng về kỹ thuật điện tử, người máy và điện toán, Ô. Lê Minh Đức còn là một người thiết tha với nghệ thuật, say mê văn nghệ. Ông đã chẳng ngại tốn kém, thành lập một nhà in riêng để tự in tờ KHKT&ĐS, và để giúp đỡ in ấn, phát hành và phổ biến những tác phẩm văn nghệ (văn - thơ - nhạc ) của những tác giả có thực tài nhưng không đủ khả năng về tài chính để phổ biến tác phẩm của mình. Video “Ơn Mẹ” mà quý vị xem dưới đây là một công trình độc đáo của Ô. Lê Minh Đức, sinh sống ở Canada, nhưng đã phối hợp với các chuyên viên người Việt ở Hoa Kỳ và Việt Nam để thực hiện tại chỗ Video này tại làng Vĩnh Hựu, Gò Công, trong tháng 3 năm 2013 vừa qua. (Trang nhà Lê Dinh)
CLIP PHỎNG VẤN
NỮ CA SĨ TRANG MỸ DUNG

( Cảm nghĩ về nhạc phẩm ƠN MẸ của nhạc sĩ Lê Dinh )
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com