Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Phượng Ơi.
Sáng tác: Lê Dinh.
Cảm tác truyện ngắn Đôi mắt Phượng của Nguyễn Đạt Thịnh.
Hòa âm: Anh Tú. Trình bày: Thanh Sử.
Thực hiện Video Clip: Đông Miên.
Hình ảnh: Internet.Hòa âm:

ANH TÚTrình bày:

THANH SỬThực hiện Video Clip:

ĐÔNG MIÊNHình ảnh: INTERNET


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com