Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Rồi Cũng Qua Đi

Sáng tác của LÊ DINH.

Hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Minh Thảo


Thực hiện Video Clip: Lê Minh Đức, Montreal, Canada


Hòa âm:ANH TÚTrình bày:

MINH THẢO

Thực hiện Video Clip: Lê Minh Đức, Montreal, Canada

Hình ảnh: InternetLink YOUTUBE
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com