Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

LỜI KINH BUỒN

Sáng tác của Lê Dinh

Hòa âm:Anh TúTrình bày:Khắc DũngThực hiện Videoclip:Đông Miên


‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ Sài Gòn Còn Mãi Trong Tôi
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com