Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
Tháng Tư, 1975

Sáng tác của LÊ DINH.

Hòa âm: Anh Tú

Trình bày: Đan Thi (Montreal, Canada)

Thực hiện Video Clip: Đông Miên

Hình ảnh: Internet


Hòa âm:ANH TÚTrình bày:ĐAN THI

Thực hiện Video Clip: Đông Miên

Hình ảnh: Internet
Link YOUTUBE
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com