Thơ:Nhà thơ Trạch Gầm


Mix & Hòa âm:

Lê Duy

(Montreal, Canada)

Trình bày hợp ca:

Lê Duy, Xuân Thảo, Đan Thi, Đoàn Tấn Khang

(Montreal, Canada)

Thực hiện Video Clip:

Lê Duy

(Montreal, Canada)


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com