Tel: 450 442-3292

E-mail:

nthuat@sympatico.ca


Quý vị đang thưởng thức Video Clip Nhạc của Lê Duy, Montreal, Canada thực hiện, qua các nhạc phẩm: Đừng bỏ quên tôi (Lê Dinh) / Mẹ là Phật (Lê Duy) / Nỗi buồn 16 (Lê Dinh) / Hoài thu (Hoàng Lang & Văn Trí)

Lê Duy

Montreal, Quebec (Canada)

VIDEO CLIP NHẠC

Lê Duy trình bày

Mix, Hỏa Âm, Thu Thanh & Video clip by Lê Duy, Montreal, Canada.Thực hiện và kỹ thuật: Lê Duy & Đan ThiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com