Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Lời tạ tội. Sáng tác của Lê Dinh. Qua phần trình bày của Lê Duy (Montreal, Canada).Tác giảNhạc sĩ

LÊ DINH

Montreal, CanadaTrình bàyLÊ DUY

Montreal, CanadaSáng tác của LÊ DINHHòa âm: Quốc Dũng
Trình bày: Lê Duy, Montreal, Canada
Thực hiện Video: Lê Duy, Montreal, Canada
Phim & hình ảnh: Internet
Free Guestbook

Ý Kiến Đóng GópFree Web Template Provided by A Free Web Template.com