Tel: 450 442-3292

E-mail:

nthuat@sympatico.ca


Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Mẹ Là Phật. Lời: Thanh Trí cao. Nhạc, Mix và Hòa Âm: Lê Duy. Trình bày: Lê Duy, Montreal, Canada.

Lê Duy

Montreal, Quebec (Canada)

Mẹ Là Phật

Uploaded by Lê Duy
Mẹ Là Phật

Lời: Thanh Trí Cao

Nhạc, Mix và Hòa Âm: Lê Duy
Trình bày: Lê Duy
Mẹ cho ta, một tình yêu thương. Mẹ cho ta, một mùi thanh hương. Con tim mẹ, truyền đạt tất cả. Mẹ dạy rằng yêu thương quê hương. Tình của mẹ, vời vợi trời cao. Tâm của mẹ, như vầng trăng sao. Đôi mắt mẹ, dịu hiền ánh sáng. Bàn tay mẹ, cứu vớt thương đau. Mẹ là Phật đại nguyện hóa thân. Mẹ là hoa, hoa đẹp tuyệt trần. Mẹ là nước, suối nguồn vô tận. Cuộc đời mẹ, chỉ biết hiến dâng. Con chắp tay, xin cám ơn người. Con nhứt tâm, khánh chúc vạn lời. Mẹ là phật, là Phật hằng hữu. Cho cuộc đời, con mãi thêm tươi.Free Guestbook

Ý Kiến Đóng GópThực hiện và kỹ thuật: Lê Duy & Đan ThiFree Web Template Provided by A Free Web Template.com