Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm:

NHỮNG CHIỀU MÂY BAY

Sáng tác của Nhạc sĩ Minh Nhã Nguyễn Thanh DũngNhạc sĩ Minh Nhã Nguyễn Thanh DũngTrình bày:

Ngọc QuiHòa âm:

Nhạc sĩ Võ Công Diên


NHỮNG CHIỀU MÂY BAY


Nhạc sĩ Minh Nhã Nguyễn Thanh DũngFree Web Template Provided by A Free Web Template.com