Quý vị đang thưởng thức những sáng tác mới
của nhạc sĩ Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng, Chicago, Illinois

- Chiều biển xưa
- Khúc tình ca anh và em
- Giọt mưa đêm
- Về thăm phố nhỏ
- Non nước tình quê
- Thành phố mù sương
- Màu áo năm xưa
- Tình thu
- Xuân về
- Nỗi nhớ quê hươngQua phần trình bày của:
Quốc Duy & Tâm Thư
MINH NHÃ NGUYỄN THANH DŨNG

Nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng. Tên thật là Nguyễn Hữu Hiệp, bút danh khi viết thơ là Minh Nhã và bút danh viết văn là Nguyễn Thanh Dũng. Hiện định cư tại Chicago, Illinois.Trình bày:Ca sĩ Quốc Duy & Ca sĩ Tâm Thư

CHIỀU BIỂN XƯA
Nhạc và lời: Minh Nhã Nguyễn Thanh Dũng

KHÚC TÌNH CA ANH VÀ EM
Thơ: Huỳnh văn Nĩ. Nhạc: Minh Nhã. Trình bày Quốc Duy. Hòa âm: Võ Công Diên

GIỌT MƯA ĐÊM
Hòa âm: NS Đặng Vương Quân
Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày

VỀ THĂM PHỐ NHỎ
Hòa âm: NS Đặng Vương Quân
Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày

NON NƯỚC TÌNH QUÊ
Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày

THÀNH PHỐ MÙ SƯƠNG
Hòa âm: NS Đặng Vương Quân
Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày

MÀU ÁO NĂM XƯA
Hòa âm: NS Đặng Vương Quân
Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày

TÌNH THU
Hòa âm: NS Đặng Vương Quân
Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày

XUÂN VỀ
Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày

NỖI NHỚ QUÊ HƯƠNG
Nữ ca sĩ Tâm Thư trình bày

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com