Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Đừng quên em. Sáng tác của Lê Dinh, qua phần trình bày của Mỹ Lệ. Thực hiện Video Clip: Lê Minh Đức, Montreal, Canada.

LÊ DINHTrình bàyMỸ LỆFree Web Template Provided by A Free Web Template.com