Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
ĐI GIỮA PHỐ XƯA

Thơ Khiếu Long. Nhạc: Trần Chương Lương.
Hòa âm: Phan Thanh Hùng.
Trình bày: Duy Linh.
Youtube: Nguyễn văn Thơ.
Trình bày: Ca sĩ Duy Linh.


Nhạc sĩNHẠC THƠ:
ĐI GIỮA PHỐ XƯA

Thơ Khiếu Long. Nhạc: Trần Chương Lương
Hòa âm: Phan Thanh Hùng

Youtube: Nguyễn văn Thơ.

Trình bày: Ca sĩ Duy Linh.
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com