Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
DĨ VÃNG

Thơ: Dương Hồng Anh.
Nhạc: Trần Chương Lương.
Hòa âm: Thanh Hùng.
Trình bày: Lệ Tuyền.
Trình bày: Ca sĩ Lệ Tuyền.


Nhạc sĩ
NHẠC THƠ:
DĨ VÃNG

Thơ: Dương Hồng Anh. Nhạc: Trần Chương Lương.
Trình bày: Ca sĩ Lệ Tuyền.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com