Quý vị đang thưởng thức Video clip Xác pháo nhà ai. Sáng tác của Lê Dinh. Qua phần trình bày của Như Quỳnh.Tác giả

LÊ DINHTrình bàyNHƯ QUỲNHThực hiện Video clip:

LÊ DUY

Montreal, CanadaĐám cưới nhà ai đấy rồi. Xác pháo nào rơi cuối trời. Người về nhớ mãi không nguôi. Ngày dài tiếp nối đơn côi. Thương thay cho duyên kiếp lẻ loi. Gối chiếc mình ôm phút này. Dĩ vãng còn ghi nhớ hoài. Lệ nào ướt má hoen mi. Buồn nào sánh với chia ly. Yêu nhau mà mong ước được gì. Nước mắt rơi rơi. Mang nhiều thương nhớ. Bóng hình nào khó nguôi. Anh ơi ai hay. đường đời nơi nao. Riêng em thương nhớ ôi buồn sao. Xác pháo còn rơi cuối đường. Nhớ mãi tình duyên lỡ làng. Một người tách bến nơi nao. Người về chiếc bóng đêm thâu. Anh ơi thôi tan hết mộng ban đầu.Free Web Template Provided by A Free Web Template.com