<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le DinhBằng Phong Đặng văn Âu
NÓI THÊM CHO RÕ

Bằng Phong Đặng Văn Âu
Trí Quang đã chết. Nhưng VC còn sử dụng cái xác của Trí Quang để gây ra cuộc tranh cãi vô bổ, làm lạc hướng đấu tranh chống lại chúng.

Trí Quang thực sự là con quỷ, đội lốt Thầy Chùa nằm trong Phật giáo. Cuộc đấu tranh mà Trí Quang phát động là cuộc đấu tranh của Việt Cộng với mục đích lật đổ chế độ Cộng Hòa Miền Nam. Bởi vì quốc sách “Ấp Chiến Lược” của Chính phủ đã làm hỏng chiến lược “Lấy nông thôn bao vây thành thị” do Mao Trạch Đông dạy cho bè lũ Hồ Chí Minh không còn tác dụng. Do đó, chúng sai Trí Quang dùng Phật giáo để chuyển sang đấu tranh trong thành phố.

Khi lật đổ xong chế độ năm 1963, Dương văn Minh ra lệnh phá hủy “Ấp Chiến Lược” là đủ cho ta thấy sự hiệu quả của sự phòng thủ nông thông. Bọn Tướng lãnh ngu nên mới thi hành theo lệnh của Dương văn Minh.

Xin đừng gọi cuộc tranh đấu của Trí Quang là “Đấu Tranh Phật Giáo” để làm hoen ố Đạo Phật tinh tấn. Đáng lý ra, những bậc tu hành chân chính một lòng thờ phượng Đấng Chí Tôn hay các vị cư sĩ uyên thâm giáo lý Phật giáo phải lên tiếng khẳng định Trí Quang là một tên tội đồ, làm nhục Phật giáo bị mang tiếng bán nước. Những người bênh vực Trí Quang không thể có lý lẽ chính đáng để bào chữa cho Trí Quang tranh đấu vì Đạo Pháp. Bởi thế chúng bôi nhọ Thiếu tá Liên Thành để cho đồng bào nghĩ rằng sự cáo buộc của Liên Thành là do những con quạ đen (Công giáo) đứng đàng sau lưng. Tôi không có tài liệu như Liên Thành để tố cáo, tôi chỉ dựa trên những hành động của Trí Quang để quả quyết hắn là tay sai Việt Cộng.

1/ Trí Quang cùng bè đảng vận động hòa bình một cách quyết liệt bằng cách đòi hỏi Quân đội Miền Nam buông súng; trong khi đó bè đảng không hề đếm xỉa đến sự hiện diện của Bắc Quân trên mảnh đất Miền Nam.

2/ Trí Quang gửi tối hậu thư cho Mỹ đòi Mỹ rút quân khỏi Miền Nam, chấm dứt viện trợ cho Chính phủ Miền Nam; trong khi Trí Quang biết rõ sự sống còn của Miền Nam là nhờ vào sự viện trợ của Mỹ.

3/ Trí Quang câm miệng hến dù Việt Cộng đàn áp Phật giáo cực kỳ dã man xong, chúng đem tượng Hồ Chí Minh vào Chùa để đệ tự Phật lạy mà không dám hé môi. Tiếc thay, chính quyền Tổng thống không dùng biện pháp đàn áp như Việt Cộng, nên Trí Quang mới có thể sử dụng danh nghĩa Phật giáo.

Những đứa chạy theo Trí Quang chống Mỹ, chống Chính quyền Miền Nam là một lũ lưu manh. Khi Miền Nam mất không dám ở lại với Việt Cộng, lại bám theo Mỹ để lãnh các thứ trợ cấp, nhưng lại ngoác mồm chửi Mỹ, rồi nói là tự do ngôn luận.

Một con sâu rơi vào nồi canh, khiến cho ta phải đổ nguyên một nồi canh. Một dân tộc mà đông bầy sâu như thế thì cái dân tộc ấy chắc chắn phải đi đến chỗ diệt vong. Thiên Chúa hay Phật Thích Ca không thể nào cứu rỗi một dân tộc ươn hèn, vô cảm, thụ động, vô trách nhiệm không dám dùng thuốc trừ sâu để diệt sâu nhằm vực dậy Đất Nước. Chỉ có khi nào dân tộc Việt Nam không còn hiện diện trên mặt địa cầu, lúc bấy giờ mới không còn con sâu nào sống sót, thì buồn cho nòi giống Lạc Hồng biết là chừng nào.

Tôi khẳng định: Việt Cộng là loài quỷ hết sức lợi hại. Bởi vì chiêu bai chúng riêu rao là “Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc”, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Ai có thể chứng minh cho tôi thấy Việt Cộng đã làm bất cứ điều gì vì lợi ích quốc dân? Cái công lao “Đánh Pháp Đuổi Mỹ” mà chúng khoe thành tích để đưa đến địa ngục như ngày nay đấy à? Tại sao coi Việt Nam là Thiên Đàng mà chúng không về đó để ở, lại chờ tới khi sắp chết mới về để chôn nắm xương tàn trên Đất Mẹ?!

Tôi biết rằng những đứa đã thờ Hồ Chí Minh hay thờ Trí Quang rồi, thì không cách gì giảng giải cho chúng từ bỏ được. Tôi chỉ có ý nói với những người chưa bị nhiễm độc của quỷ để tránh xa những con trùng độc để khỏi bị quỷ ám mà thôi.

Có đứa rất khôn, giả vờ chửi Hồ Chí Minh, để tỏ ra Chống Cộng, nhưng tâng bốc Trí Quang để đánh lừa thiên hạ. Nhưng chúng không thể qua mắt người Chống Cộng lão luyện, kinh nghiệm đầy mình.


Bằng Phong Đặng Văn Âu

10200 Bolsa Avenue. Westminster, California 92683
Telephone: 714 - 276 - 5600.
Email address: bangphongdva033@gmail.com

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com