<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Báo Vẹm
ĐỌC BÁO VẸM

Cảnh báo hàng ngoại
mượn xuất xứ Việt Nam
để hưởng miễn thuế

Báo Vẹm
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương) cho biết hiện tượng gian lận thương mại thông qua ghi nhãn xuất xứ hàng hóa sản xuất tại Việt Nam ngày càng gia tăng.

Đó là tình trạng hàng hóa nước ngoài có xu hướng mượn xuất xứ Việt Nam để hưởng lợi "miễn phí" và bất hợp pháp từ các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam tham gia hoặc sử dụng xuất xứ hàng hóa làm phương tiện lẩn tránh các biện pháp phòng vệ thương mại của nước nhập khẩu.

Theo Bộ Công thương, việc gian lận ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng mà còn có tác động đến sản xuất trong nước, làm giảm uy tín và tính cạnh tranh của hàng sản xuất tại Việt Nam.

Tuy nhiên, Việt Nam lại chưa có quy định về tiêu chí để hàng hóa được ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam nên người tiêu dùng trong nước không có căn cứ để phân biệt, kiểm chứng sản phẩm.

"Các quy định hiện hành chủ yếu liên quan đến nhãn hàng hóa, chỉ dẫn địa lý và thương hiệu" – Bộ Công thương cho biết chưa có một bộ tiêu chí để xác định như thế nào là hàng hóa được ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam.

Theo đó, khái niệm "hàng hóa Việt Nam" có thể được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau như hàng hóa có xuất xứ Việt Nam để hưởng ưu đãi thuế quan theo cam kết hội nhập kinh tế quốc tế. Hoặc hàng hóa có công đoạn sản xuất tại Việt Nam hay hàng hóa có thương hiệu của Việt Nam.

Vì vậy, Bộ Công thương cho rằng việc ghi nhãn sản xuất tại Việt Nam nên được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện, tự kê khai. Việc ghi nhãn này dựa trên nguyên tắc chứng minh được đáp ứng tiêu chí như hàng hóa trải qua công đoạn sản xuất, gia công có phát sinh giá trị tại Việt Nam.

Đồng thời, bộ này khuyến cáo cần sớm hoàn thiện thể chế pháp lý về ghi nhãn sản xuất "Made in Viet Nam" để đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng và thị trường.


Báo Vẹm

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com