<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Hồ Thụy Mỹ HạnhTPB VNCH cần giúp đỡ

Hồ Thụy Mỹ HạnhTrưa nay thấy chú này đi dưới nắng bán nhang dạo. Tôi quan sát mà thấy không ai hỏi mua. Thấy chú có vẻ mệt, tôi mời chú ngồi nghỉ chân. Qua câu chuyện tôi được biết chú là: TPB Nguyễn Ngọc Thu. Sinh năm 1947. SQ 67/823293. Cấp bậc Trung sĩ. Thuộc TĐ 92 BĐQ BP Tống Lê Chân KBC 3699. Bị thương tại Tống Lê Chân năm 1971. Cụt 1/3 cánh tay, cấp độ tàn phế 85/100. TĐT là Tr/tá Lê Văn Ngôn. Chú cho biết hiện tại chú không nhà cửa phải ở nhà trọ, bản thân bị nhiều bệnh nhưng không có tiền đi bệnh viện, mà cũng không có tiền để mua bảo hiểm y tế. Tôi chỉ có thể biếu chú một chút gọi là nhường cơm xẻ áo. Nhưng nghĩ trước mắt chú có quá nhiều khó khăn, bữa có bữa không. Chú cần nhiều tấm lòng nhân ái chung tay chia sẻ. Vậy nên tôi mạo muội đưa hoàn cảnh của chú lên đây. Mong quý vị quan tâm.Mọi sự giúp đỡ xin trực tiếp:
Ông Nguyễn Ngọc Thu.
Nhà trọ Trường Giang.
Thôn Phi Nôm. Xã Hiệp Thạnh.Huyện Đức Trọng. Lâm Đồng.
ĐT: 034 504 7263


Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com