<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Breaknewstoday
CẦN CỨU GIÚP

Breaknewstoday
Sáng nay tôi đến thăm anh tại phòng cấp cứu hồi sức quân y 87 ở thành phố Nha Trang, anh hiện nay đã vô thức trong đại tiện và tiểu tiện, tim mạch huyết áp có vấn đề, cái chân cụt đang bó bột vì bị gãy, chân còn lại bị hoại tử đen thui, tình cảnh của anh hiện nay rất bị đát, khẩn cấp kêu gọi các nhà MTQ và các nhà hảo tâm hãy giúp đỡ người thương binh Cộng Hoà năm xưa, vợ con anh đã chết trong một lần thăm anh ở tiền đồn nơi anh đóng quân 1975 trong lúc di tản anh bị thương cụt chân, từ đó anh sống một mình bán vé số nuôi thân, kính mong các nhà MTQ và các nhà hảo tâm hãy giúp anh quãng thời gian còn lại cuộc đời anh. Anh năm nay đã 81 tuổi.TPB: Trần Hải
SQ: 38/099698
KBC: 4029, tiểu khu Khánh Hòa
Mọi sự giúp đỡ, xin liên lạc đến cháu anh Hải tên Hiếu
Số điện thoại của Hiếu: 0787715225


Breaknewstoday

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com