<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Internet
Joshua Wong
gặp Chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ

Internet

Các nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông, trong đó có Joshua Wong, hôm Thứ Tư, 18 Tháng Chín, gặp gỡ Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi và Dân Biểu Liên Bang Đảng Cộng Hòa Chris Smith tại Washington DC, để kêu gọi Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua Dự Luật Dân Chủ và Nhân Quyền Hồng Kông. Nếu dự luật này được thông qua, mỗi năm Quốc Hội Hoa Kỳ sẽ phải xem xét lại chính sách ưu đãi mà Washington dành cho lãnh thổ này nhiều chục năm nay, trong đó có những ưu đãi về thương mại và kinh doanh, theo Đạo Luật Chính Sách Hoa Kỳ-Hong Kong năm 1992. Dự Luật Dân Chủ và Nhân Quyền Hồng Kông còn cho phép Hoa Kỳ trừng phạt những giới chức Trung Quốc và Hồng Kông nào đã làm suy yếu nền tự trị của lãnh thổ này.
Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi và nhà hoạt động Joshua Wong phát biểu.
(Hình: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)
Ca sĩ Denise Ho và bà Nancy Pelosi tại cuộc họp báo ở Washington D.C.
(Hình: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com