<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Internet
Giày đường lưỡi bò

Internet
Đây là hình đôi giày có thêu đường lưỡi bò do Tàu sản xuất và bán ở Nam Sudan bên châu Phi đã được một người bạn ngoại quốc của anh Nguyễn Chí Tuyến chụp và đăng tải trên Twitter của anh ấy.

Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com