<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Internet
Hết lý

Internet
Đài truyền hình Hà Nội lấy cờ Trung Quốc thay cờ Việt Nam tại giải U23 Châu Á.

Mới đây cộng đồng mạng xôn xao và lan truyền clip “Quốc Kỳ Việt Nam của Việt Cộng bị thay đổi thành Quốc kỳ Trung Quốc” được coi là của Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội HTV sản xuất.


Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com