<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Internet
THÔNG BÁO

Internet


V/v: Thắc Mắc Radio “Tiếng Nước Tôi” Tổ Chức Chương Trình Giọng Ca Vàng

Kính thưa:

• Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại các Tiểu bang và Lãnh thổ,

• Quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo,

• Quý hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Liên bang, Tiểu bang và Lãnh thổ,

• Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể và tổ chức,

• Quý vị đại diện giới truyền thông, cùng toàn thể quý đồng bào.

Chúng tôi xin tái xác nhận lập trường của Cộng Đồng Người Việt Tự Do Úc Châu (CĐNVTD-UC) dứt khoát chống nghị quyết 36 của đảng Cộng sản Việt Nam.

CĐNVTD-UC không chấp nhận văn nghệ sĩ từ trong nước sang trình diễn ru ngủ đồng bào tại hải ngoại để che lấp đi những hành động phản quốc, đàn áp đồng bào quốc nội. Cho đến nay lập trường này vẫn được giữ vững, không thay đổi.

Chúng tôi được biết là radio “Tiếng Nước Tôi” đang tổ chức chương trình “Giọng ca vàng” có sự tham gia của một vài nghệ sĩ từ trong nước.

Đồng bào đã chất vấn chúng tôi về việc này có khác gì so với việc cộng đồng chống nghị quyết 36 không chấp nhận nghệ sĩ từ trong nước sang trình diễn.Chúng tôi được biết:

Những nghệ sĩ này chỉ tham gia vào những chương trình văn nghệ, không có mang tính cách đấu tranh.

Một trong những nghệ sĩ này đã cónhững lời lẽ thô tục, hoặc có những lời nói vô tình gây hoang mang, chia rẽ cho cộng đồng.

Một trong những người nghệ sĩ này đã có hành động hoặc lời nói mà đồng bào cho rằng đã xúc phạm đến tôn giáo.

Một số những người cộng tác viên của họ đã từ chối không còn tham gia cùng chương trình với họ nữa.

Nay nhân cơ hội này CĐNVTD-UC xin tái xác nhận quan điểm và lập trường, chống nghị quyết 36, không chấp nhận văn nghệ sĩ từ trong nước sang trình diễn. Vì thế chúng tôi không có lý do gì ủng hộ chương trình “Giọng ca vàng” do Tiếng Nước Tôi tổ chức.

Chúng tôi tiện đây kêu gọi toàn thể đồng bào hãy hỗ trợ quan điểm và lập trường của CĐNVTD-UC. Xin hãy có rõ ràng về quan điểm và lập trường Quốc gia, đừng có thái độ không rõ ràng làm phân vân và yếu đi tinh thần chống cộng rõ ràng vững mạnh của cộng đồngÚc châu.

Trân trọng,

- Ô. Nguyễn Văn Bon - Chủ tịch CĐNVTD - UC
- Ô. Paul Huy Nguyễn - Chủ tịch CĐNVTDNSW
- Ô. Nguyễn Thế Phong - Phó Chủ tịch CĐNVTD - VIC
- BS BùiTrọngCường - Chủ tịch CĐNVTD - QLD
- BS Nguyễn Anh Dũng- Chủ tịch CĐNVTD - WA
- Ô. Nguyễn Văn Phụng - Chủ tịch CĐNVTD - SA
- Ô. Lê Công - Chủ tịch CĐNVTD - ACT
- BàTrần Hương Thủy - Chủ tịch CĐNVTD
- Wollongong
- Ô. Hiếu Hoàng - Chủ tịch CĐNVTD - NT

Ngày 24 tháng 10 năm 2019.

Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com