<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Internet
Tờ... Tờ...

Internet
Năm đó, ở một nước nọ được quyền đúng ra tổ chức thế vận hội, hôm khai mạc vị thủ tướng lên đọc lời phát biểu để mở màn cho Olympic.
- Nhân danh Tờ Tờ nước Cờ Hờ Xờ Hờ Cờ Nờ Vờ Nờ ...
Bài phát biểu rất hay và hùng hồn gây không khí thể thao, thi đấu cho tất cả các vận động viên và mọi người, nhưng lạ thay cứ vài ba câu vị thủ tướng đó lại nhắc lại một lần năm chữ O liên tục:
- O... O... O... O... O...
Đến lúc cô thư ký của vị thủ tướng không chịu được nữa đành tiến lại phía ông ta và nhắc khéo:
- Đấy là cái logo Olympic, không cần phải đọc đâu thưa ngài.
Đố các bạn, vị Tờ Tờ đó là ai?


Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com