<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Nguyễn Ngọc Nga
Thư xin lỗi của Nguyễn Ngọc Nga

Nguyễn Ngọc Nga

Bác Trần Mộng Lâm

Bác Thân Trọng An,

Thưa bác Trần Mộng Lâm,

Cháu có được biết sự việc đáng tiếc xãy đến cho bác và bác gái trong ngày bầu cữ 28 tháng 9 vừa qua.

Cháu nhìn nhận là ủy ban bầu cữ đã có yếu kém trong cách xử sự đối với bác. Tuy cháu chưa được bàn giao chức chủ tịch của ban Tân Chấp Hành Cộng Đồng người Việt quốc gia vùng Montréal, nhưng cháu tự thấy mình có bổn phận nói lên 1 lời xin lỗi đến bác TRẦN Mộng Lâm và bác THÂN Trọng An.

Vì sợ thư xin lỗi này đến tay hai bác hơi chậm nên cháu mạo muội gởi cho 2 bác bằng điện thư truớc và bằng đường bưu điện sau.

Mong hai bác nhận lời xin lỗi này của cháu và cháu rất mong sẽ nhận được những góp ý của 2 bác trong tương lai để giúp cháu có cơ hội phục vụ quyền lợi cho cộng đồng người việt tại Montréal.

Trân trọng.


Nguyễn Ngọc Nga

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com