30 tháng Tư 1975
là ngày gì?Trong cuộc sống thực tế sau hơn 44 năm trực diện với một chế độ độc tài đảng trị, người dân Việt Nam, bất luận là hải ngoại hay quốc nội, là Trí thức, Công nhân, Nông dân, Sinh viên Học sinh, Doanh nhân hay buôn gánh bán bưng...Hầu hết đều có chung những nhận định mà người viết mạn phép ghi chép lại như sau. Hẳn nhiên là còn nhiều thiếu sót, tác giả mong mỏi sự bổ sung của bạn đọc cùng các còm sĩ.

- "Đại thắng mùa Xuân 1975". Đoàn quân cắt mạng đã theo lệnh của chúa đảng Hồ Chí Minh CƯỚP cho bằng được miền Nam dưới chiêu bài trí trá lừa dân: "Đánh Mỹ, đuổi Ngụy".

- "Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước". Quả vậy, miền Nam đã bị "phỏng...". Thống nhất 2 miền để qui về một mối cho Tàu cộng.

- "Đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Xã Hội Chủ Nghĩa". Quá đúng, giờ đất nước đã tiến tới "Xuống Hố Cả Nút". Dân "Xếp Hàng Cả Ngày" để "Xuống Hàng Chó Ngựa".

- "16 chữ vàng"

Láng giềng khốn nạn
Cướp đất toàn diện
Lấn biển lâu dài
Thôn tính tương lai.Trung Quốc đánh chiếm đảo Gạc Ma 1988


- "4 Tốt"

Tôi tớ chi thiên triều tốt
Thần phục Trung Quốc tốt
Dâng đất, nhượng biển tốt
Giết dân Việt Nam tốt.
- "Hội Nghị Thành Đô 1990". Phải thực hiện những điều khoản đã ký trong "Mật Nghị" bằng mọi cách để Việt Nam sớm trở thành một tỉnh lỵ thuộc Tàu.

- 30-4-1975: Ngày mất nước, Ngày Quốc Hận hay tê tái trong đau đớn là "Ngày phỏng d..."

- 30-4 hiện tại và tương lai. Toàn dân vùng dậy giải trừ ĐCSVN.
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com